Figury dzieciństwa w militarystycznym dyskursie w Związku Radzieckim i we współczesnej Rosji

Autor

  • Wojciech Siegień Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

militaryzacja, propaganda, obrazy dzieciństwa, Rosja, Związek Sowiecki

Abstrakt

The article presents the use of childhood figures in the process of constructing a militaristic discourse in Russian society. The author also tries to identify ways to use similar figures of childhood in different historical and political contexts. Comparative analysis was related to the figures taken from the reality of the Soviet Union and modern Russia. The method of analysis was based on a narrative analysis. Analysing propaganda broadcasts at the syntactic and paradigmatic level, the paper shows that propaganda texts created in different times use similar measures plots distant in time use similar measures. The use of figures of childhood appears to be the one of the most effective tools of military propaganda in Russia.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Altinay A.G. (2004), The myth of military nation: militarism, gender and education in Turkey. New York, Palgrave Macmillan US.

Ball M. (1999), Narratology. Introduction to the Theory of Narrative. Toronto, University of Toronto Press.

Barthes R. (2004), Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań. W: M. Głowiński, Narratologia. Gdańsk, Słowo/Obraz Terytoria.

Bierdiajew M. (2005), Źródła i sens komunizmu rosyjskiego. Kęty, Wydawnictwo Antyk.

Braudel F. (2006), Gramatyka cywilizacji. Warszawa, Oficyna Naukowa.

Bruner J. (1990), Życie jako narracja. „Kwartalnik Pedagogiczny”, 3 (138).

Bruner J. (2006), Kultura edukacji. Kraków, Universitas.

Castoriadis C. (1985), W obliczu wojny. Londyn, Aneks.

Cichocka-Segiet K. (2011), Dziecko i jego dzieciństwo w perspektywie naukowego poznania i doświadczania rzeczywistości: studium pedagogiczno-społeczne. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Chrobak M., Wądolny-Tatar (2016), Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze. Kraków, Universitas.

Fromm E. (1998), Anatomia ludzkiej destruktywności. Poznań, Dom Wydawniczy REBIS.

Gibbs G. (2016), Analizowanie danych jakościowych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hamm T.-Y. (1999), Arming the Two Koreas: State, Capital and Military Power. London, Routledge.

Hendricks W.O. (1985), Metodologia strukturalnej analizy narracji. „Pamiętnik Literacki”, 76 (1).

Kehily M.J. (2008), Wprowadzenie do badan nad dzieciństwem. Kraków, Wydawnictwo WAM.

Klus-Stańska D. (2002), Narracje w szkole. W: J. Trzebiński (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk, GWP.

Laruelle M. (2015), The Russian World. The Russia’s Soft Power and Geopolitical Imagination. Washington, Center on Global Interest.

McSorley K. (2013), Rethinking war and the body. W: K. McSorley (red.), War and the body: militarization, practice and experience. Ney York, Routledge.

Menkiszak M. (2014), Doktryna Putina: Tworzenie koncepcyjnych podstaw rosyjskiej dominacji na obszarze postradzieckim, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2014-03-27/ doktryna-putina-tworzenie-koncepcyjnych-podstaw-rosyjskiej.

Nowak-Dziemianowicz M. (2011), Narracja – Tożsamość – Wychowanie. Perspektywa przejścia i zmiany. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, 3 (55).

Tanasoiu C. (2005), Post-communist Political Symbolism: New Myths – Same Old Stories? An analysis of Romanian Political Mythology. „Romanian Journal of Political Sciences”, 1.

Theiss W. (2012), Sieroctwo wojenne polskich dzieci (1939–1945). Zarys problematyki. „Przegląd Pedagogiczny”, 1.

Theiss W. (1996), Zniewolone dzieciństwo. Warszawa, Wydawnictwo Żak.

Trzebiński J. (2002), Narracyjne konstruowanie rzeczywistości. W: J. Trzebiński (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk, GWP.

Plamper J. (2014), Kult Stalina. Studium alchemii władzy. Warszawa, Świat Książki.

Polniak Ł. (2011), Patriotyzm wojskowy w PRL w latach 1956–1970. Warszawa, Wydawnictwo TRIO.

Propp W. (2003), Historyczne korzenie bajki magicznej. Warszawa, Wydawnictwo KR.

Simes D.K. (1981–82), The Military and Militarism in Soviet Society. „International Security”.

Siegień W. (2016), Naprzód ku przeszłości! Nauczanie historii a zmiany ideologii państwowej w Rosji na początku XXI wieku. „Forum Oświatowe”, 2 (56).

Słonimski A. (2007), Moja podróż do Rosji. Łomianki, Literackie Towarzystwo Wydawnicze.

Smolińska-Theiss B. (2010), Rozwój badań nad dzieciństwem – przełomy i przejścia. „Chowanna”, 1 (34).

Śliwerski B. (2007), Pedagogika dziecka: studium pajdocentryzmu. Gdańsk, GWP.

The Pedagogy of Images, https://pedagogyofimages.princeton.edu.

Uspienski B. (1998), Historia i semiotyka. Gdańsk, Słowo/Obraz Terytoria.

Yin R.K. (2015), Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zinowiew A. (1984), Homo sovieticus. Londyn, Polonia.

Мяэотс O. (2015), Война как игра. „Детские чтения” 8, 2.

Лидов П. (1942), Таня. Первый очерк о Зое Космодемьянской. „Правда” z dnia 27. 01.

Карамзин Н (1970), Бедная Лиза. Leningrad, Hudožestvennaâ literatura. https://www.1tv.ru/news/2016/01/16/3330-avstriya_vremenno_priostanavlivaet_deystvie_shengenskogo_soglasheniya_iz_za_sluchaev_nasiliya_v_germanii [1. 05. 2016].

Pobrania

Opublikowane

2016-09-29

Jak cytować

Siegień, W. (2016). Figury dzieciństwa w militarystycznym dyskursie w Związku Radzieckim i we współczesnej Rosji. Problemy Wczesnej Edukacji, 35(4), 51–63. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/777