Pisarstwo i masochizm Jana Jakuba Rousseau

  • Wojciech Siegień Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: Rousseau, masochizm, pisarstwo, sadyzm, literatura

Abstrakt

The present paper is an attempt at discursive exercises involving the application of modern psychiatric knowledge, treated as a variant of truth-discourse about human sexuality, for the diagnosis of the mental condition of Jean-Jacques Rousseau. An analysis of his “Confessions” shows that in his case one can speak of a strong masochistic tendency. Masochism is analyzed not only in the context of sexual paraphilia. Equally important is proximity of masochistic tendencies and gestures to record his own confessions.

Bibliografia

Bataille G. (1992), Literatura a zło. Kraków, Oficyna Literacka.

Bataille G. (2008), Historia erotyzmu. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.

Bonnet G. (2006), Perwersje seksualne: historia pojęcia, opis objawów, przyczyny. Gdańsk, GWP.

Foucault M. (2000), Historia seksualności. Warszawa, Wydawnictwo Czytelnik.

Freud S. (1999), Życie seksualne. Warszawa, Wydawnictwo KR.

Huxley A. (2010), Diabły z Loudun. Warszawa, PIW.

Leder A. (2014), Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej. Warszawa, Krytyka Polityczna.

Rosenhan D.L., Seligman M.E.P. (1994), Psychopatologia, Warszawa, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Roudinesco E. (2009), Nasza ciemna strona. Z dziejów perwersji. Warszawa, Wydawnictwo Czytelnik.

Stelzig E.L. (2000), The Romantic Subject in Autobiography: Rousseau and Goethe. Charlottesville, University of Virginia Press.

Moore B.E., Fine B.D. (1996), Słownik psychoanalizy. Warszawa, Jacek Santorski & Co.

Rousseau J.J. (1978), Wyznania. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Opublikowane
2015-09-30
Jak cytować
Siegień, W. (2015). Pisarstwo i masochizm Jana Jakuba Rousseau. Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), 113-120. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9220