Poza intymnością rodziców i dzieci. Zbiorowe studium osób oraz kompleks Edypa au rebours

  • Wojciech Siegień Uniwersytet Gdański
  • Sandra Frąckowiak Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: intymność, reprezentacja, rodzina, kazirodztwo

Abstrakt

This paper presents the results of research, conducted by students of the Institute of Pedagogy at Gdansk University under the supervision of Wojciech Siegień. Initially we were focused on the study of the mental representation of relations between parents and children. During the analysis of collected interviews with parents we found certain parts of interviews that we could not understand and interpret. This prompted us to carry out theoretical research on the broadly defined topic of incest. Using developed intellectual instruments we have analyzed parts of the collected interviews. In the paper we present those parts as examples of something that we called a “gray area” of parents/ children relations that is situated beyond the usual proximity within the family.

Bibliografia

Die sind alle meschugge (2013), „Der Spiegel“, 20 [polskie tłum. „Forum“ 2013, nr 19]. doi: 10.1007/978-3-531-19799-9_5

Freud Z. (2010), Wstęp do psychoanalizy. Przeł. S. Kemperówna, W. Zaniewicki, Kęty, Wyd. Marek Derewiecki. doi: 10.12775/dp.2014.022

Fromm E. (1997), Ucieczka od wolności. Warszawa, Czytelnik. doi: 10.2478/v10276-012-0027-z

Levy-Strauss C. (2000), Antropologia strukturalna. Warszawa, Wyd. KR. doi: 10.4098/at.arch.76-50

Malinowski B. (1987), Seks i stłumienie w społeczności dzikich oraz inne studia i płci, rodzinie i stosunkach pokrewieństwa. Warszawa, PWN. doi: 10.7494/human.2013.12.4.99

Meigs A., Barlow K. (2002), Beyond the Taboo: Imagining Incest. “American Anthropologist”, 104 (1). doi: 10.1525/aa.2002.104.1.38

Mencwel A. (red.) (2001), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

Rowe K. (2004), “American Beauty” and the Incest Motif. „Cinema Journal”, 44 (1). doi: 10.1353/cj.2004.0048

Reich W. (1996), Funkcja orgazmu. Warszawa, Wyd. Jacek Santorski & Co. doi: 10.4098/at.arch.76-50

Szałek P. (1999), Lewica freudowska. Od psychoanalizy do irracjonalizmu. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. doi: 10.12775/ra.2014.044

Opublikowane
2014-12-31
Jak cytować
Siegień, W., & Frąckowiak, S. (2014). Poza intymnością rodziców i dzieci. Zbiorowe studium osób oraz kompleks Edypa au rebours. Problemy Wczesnej Edukacji, 27(4), 74-87. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/862