Myśli Jana Jakuba Rousseau o wychowaniu i muzyce – ich reminiscencje w rytmice Emila Jaques-Dalcroze’a

  • Ewa Szatan Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: dziecko, nauczyciel, muzyka, wychowanie muzyczne, rytmika

Abstrakt

The text is an attempt to analyze and interpret a selection of Jean-Jacques Rousseau’s thoughts about education relating to music education, the thoughts that I find as reminiscences of assumptions and methods of Emil Jaques-Dalcroze. He focuses his discourse on the issues related to the moment when the musical education of the child takes form and also on the quality of the child’s first contacts with music, and the role of parent and teacher in the child’s appreciation of music. A comparison of the assumptions regarding musical education of Rousseau and Jaques-Dalcroze may seem interesting, because, despite the passage of successive decades, they seem to be still valid, as, for example, the one that speaks of the joy of discovery that should accompany the child in the learning process.

Bibliografia

Bem K, Makowski J. (2009), Kalwin Reformator, „Polityka” z dn. 4 listopada 2009. http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/297191,1,kalwin-reformator.read (dostęp 5.10.2015).

Brzozowska-Kuczkiewicz M. (1991), Emil Jaques-Dalcroze i jego rytmika. Warszawa, WSiP.

Choksy L., Abramson R.M., Gillespie A.E., Woods D. (1986), Teaching music in the twentieth century. New Jersey, Prentice Hall.

Danecka-Szopowa K. (1960), Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki. Materiały Pomocnicze COPSA.

Gloton R., Clero C. (1976), Rozwój aktywności twórczej. Warszawa, WSiP.

Głuska A.A. (2012), Rozwój zmysłu słuchu i muzycznej wrażliwości od okresu prenatalnego do wieku przedszkolnego. W: E. Czerniawska (red.), Muzyka i my. O różnych przejawach wpływu muzyki na rozwój człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Górny T. (2012), Związki retoryki i muzyki – Kantata Christ Lag in Todesbanden Jana Sebastiana Bacha. https://www.deepdyve.com/lp/de-gruyter/zwi-zki-retoryki-i-muzyki-kantata-christ-lagin-todesbanden-jana-rhJmCvfqfZ (dostęp 15.10.2015).

Hankała A. (2012), Pamięć ekspertów muzycznych. W: E. Czerniawska (red.), Muzyka i my. O różnych przejawach wpływu muzyki na rozwój człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Harwas-Napierała B., Trempała J (2004), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jaques-Dalcroze E. (1992), Pisma wybrane. Warszawa, WSiP.

Kilińska-Ewertowska E. (1978), Logorytmika. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Lewandowska K.(1978), Rozwój zdolności muzycznych ucznia. Warszawa, WSiPRousseau J.J. (1955a), Emil, czyli o wychowaniu. T. 1. Wrocław, Wyd. PAN.

Rousseau J.J. (1955b), Emil, czyli o wychowaniu. T. 2. Wrocław, Wyd. PAN.

Rousseau J.J. (1962), Wyznania. T. 1. Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Rousseau J.J. (1978), Wyznania. (Wybór). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Shuter-Dyson R., Gabriel C. (1986), Psychologia uzdolnienia muzycznego. Warszawa, WSiP.

Skowron Z. (2010), Myśl muzyczna Jeana Jacques’a Rousseau. Warszawa, Wydawnictwo UW.

Sloboda J.A.(2002), Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki. Warszawa, Wydawnictwo AMFC.

Suzuki S. (2010), Karmieni miłością. Warszawa, Centrum Uzdolnień Metodą Suzuki.

Wilsz N. (2012), Czy uprawianie muzyki ma korzystny wpływ na procesy poznawcze, strategie uczenia się i osiągnięcia w nauce? W: E. Czerniawska (red.), Muzyka i my. O różnych przejawach wpływu muzyki na rozwój człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Vasta R., Marshall M.H., Scott A.M. (1995), Psychologia dziecka. Warszawa, WSiP.

Opublikowane
2015-09-30
Jak cytować
Szatan, E. (2015). Myśli Jana Jakuba Rousseau o wychowaniu i muzyce – ich reminiscencje w rytmice Emila Jaques-Dalcroze’a. Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), 87-103. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9218