Obrazy dziecięcej zabawy (z) muzyką w wypowiedziach pokolenia pięćdziesięciolatków – kontekst kulturowy i pedagogiczny muzycznej zabawy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2022.55.04

Słowa kluczowe:

zabawa dziecięca, zabawa muzyczna, kulturowy i pedagogiczny kontekst zabawy (z) muzyką

Abstrakt

Musical play is one of the forms of children’s activity. You can indicate its values, define goals and functions. It is a type of activity that a child undertakes voluntarily. In history, the approach of adults to children’s play has been different, but in the last century it has been noticed that through play / play, it is easier for a younger child to learn about the world and reality, and the knowledge thus acquired is more permanent. I was interested in what images of children’s musical games was remembered by adults from the 50-year-old generation who lived their childhood in conditions other than modern children. The text is an attempt to describe their experiences and place them in a pedagogical and cultural context.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Brzezińska A.I. (2000), Aktywność zabawowa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka. W: Z. Kwieciński (red.), Nieobecne dyskursy. Cz. 6. Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Brzozowska-Kuczkiewicz M. (1991), Emil Jaques-Dalcroze i jego Rytmika. Warszawa, WSiP.

Burowska Z. (1976), Współczesne systemy wychowania muzycznego. Warszawa, WSiP.

Caillois R. (1997), Gry i ludzie. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Volumen.

Czaja-Chudyba I. (2006), Pedagogika zabawy w osobowym i profesjonalnym przygotowaniu do zawodu nauczyciela. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Dąbrowska M., Grafczyńska J. (1972), Zabawy rytmiczne i umuzykalniające dla dzieci. Warszawa, Instytut Wydawniczy CRZZ.

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.) (2010), Metody badań jakościowych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Elkonin D.B. (1984), Psychologia zabawy. Warszawa, WSiP.

Erikson E.H. (1995), Zabawa i aktualność. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski, Dziecko w zabawie i świecie języka. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Flick U. (2010), Projektowanie badania jakościowego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Flick U. (2011), Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Galińska E. (1988), Kierunki rozwojowe w polskiej muzykoterapii, „Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu”, 45.

Gordon E.E. (1997), Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci. Kraków, Wydawnictwo ZamKor.

Guczalski K. (1999), Znaczenia muzyki, znaczenia w muzyce: próba ogólnej teorii na tle estetyki Susanne Langer. Kraków, Musica Jagellonica.

Huizinga J. (1998), Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. Warszawa, PIW.

Hurlock E.B. (1985), Rozwój dziecka. T. 1. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jakubowski W. (2020), Muzyka popularna jako obszar edukacji kulturalnej, czyli kilka pytań o możliwe strategie w edukacji popkulturowej. W: A. Białkowski, W.J. Burszta (red.), Oblicza muzycznej praxis. Debaty, terytoria, reduty nadziei i oporu. Gdańsk, Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Jemielniak D. (2012), Badania jakościowe. T. 2. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kantor R. (1998), Człowiek – kultura – zabawa. O socjalizacyjnych i pacyfikacyjnych funkcjach zabawy. „Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności”, 3.

Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. (1953), Słownik języka polskiego. T. 8. Warszawa, PIW (reprint).

Kataryńczuk-Mania L. (2012), Wspieranie rozwoju muzycznego dzieci. W: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, M. Zalewska-Bujak (red.), Edukacja małego dziecka. T. 2: Wychowanie i kształcenie w praktyce. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kilińska-Ewertowska E. (1987), Logorytmika. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Kochanowska E. (red.) (2021), (Z)rozumieć świat dziecka. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kolberg O. (1961–2020), Dzieła wszystkie. Poznań, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Komeński J.A. (1956), Wielka dydaktyka. Wrocław, Ossolineum.

Krawczyk W. (1997), Środowiskowe uwarunkowania treści zabaw tematycznych dzieci na wsi i w mieście i ich walory uspołeczniające. „Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności”, 1–2.

Lewandowska K. (2001), Muzykoterapia dziecięca. Gdańsk, [nakład autora].

Locke J. (2002), Myśli o wychowaniu. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Ławrowska R. (2014), Muzyczne animacje. Aktywne słuchanie, przeżywanie, rozumienie muzyki przez dzieci. Warszawa, Wydawnictwo DUX Recording Producers.

Malko D. (1988), Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu. Warszawa, WSiP.

Mead M. (1978), Kultura i tożsamość: studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Michalak B. (2009), Schulwerk Carla Orffa. Idea muzyki elementarnej i jej recepcja. Poznań, Wydawnictwo PTPN.

Michalak M. (2011), Muzyka rockowa w świadomości i edukacji młodzieży gimnazjalnej. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Michalak M. (2020), Popkulturowa edukacja muzyczna w świetle potrzeb i oczekiwań polskiej młodzieży. W: A. Białkowski, W.J. Burszta (red.), Oblicza muzycznej praxis. Debaty, terytoria, reduty nadziei i oporu. Gdańsk, Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Okoń W. (1986), Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Okoń W. (1987), Zabawa a rzeczywistość. Warszawa, WSiP.

Paleczny T. (2011), Zabawa w czasach globalizacji. W: R. Kantor, T. Paleczny, M. Banaszkiewicz (red.), Wąż w raju: zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/80916/paleczny_zabawa_w_czasach_globalizacji_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 5.02.2022.

Piaget J. (1966), Studia z psychologii dziecka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pilch T., Bauman T. (2010), Zasady badań pedagogicznych. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Platon (1965), Państwo. W: S. Wołoszyn (red.), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 1. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Podolska B. (1979), Z muzyką w przedszkolu. Warszawa, WSiP.

Podolska B. (2012), Rytmika dla dzieci. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Przychodzińska-Kaciczak M. (1974), Dziecko i muzyka. Warszawa, Nasza Księgarnia.

Reber A.S. (2000), Słownik psychologii. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Romanowska T. (2018a), Zabawa w kontekście kulturowym. Cz. 1: Człowiek zabawy – od kołyski do wieku sędziwego. „Civitas et Lex”, 3(19).

Romanowska T. (2018b), Zabawa w kontekście kulturowym. Cz. 2: Korelacja zabawy z pracą. „Civitas et Lex”, 3(19).

Rousseau J.J. (1955), Emil, czyli o wychowaniu. T. 1. Wrocław, PAN.

Smoczyńska-Nachtman U. (1992), Muzyka dla dzieci. Umuzykalnienie według koncepcji Carla Orffa. Warszawa, WSiP.

Smoleńska-Zielińska B. (2020), Muzyka „rzecz wielce złożona” – w codzienności i edukacji. W: A. Białkowski, W.J. Burszta (red.), Oblicza muzycznej praxis. Debaty, terytoria, reduty nadziei i oporu. Gdańsk, Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Stasińska K. (1986), Instrumentarium C. Orffa w szkole. Warszawa, WSiP.

Stein A. (2014), Dziecko z bliska idzie w świat. Warszawa, Wydawnictwo Mamania.

Sułkowski B. (1984), Zabawa. Studium socjologiczne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Suświłło M. (2001), Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Suświłło M. (2013), Edukacja muzyczna jako całożyciowy proces uczenia się – determinanty. W: A. Weiner, A. Boguszewska (red.), Konteksty wczesnoszkolnej edukacji artystycznej. Lublin, Wydawnictwo UMSC.

Szatan E. (2010), Aktywność muzyczno-ruchowa dziecka – praca z rekwizytem w profilaktyce i terapii dysleksji. „Dysleksja”, 3(8).

Szatan E. (2016), Jak dzieci wypowiadają się o muzyce? Interpretacja werbalnych i ruchowych znaczeń nadawanych przez dzieci muzycznym i pozamuzycznym treściom utworu pt. Sanctus (Libera). W: M. Karczmarzyk, A. Lewandowska-Walter, A. Wasilewska (red.), Co dzieci myślą o życiu, religii i sztuce. Z cyklu: Dziecko a tematy trudne. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia Universalis.

Szuścik U. (2019), Bazgrota w twórczości plastycznej dziecka. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Tarczyński J. (2006), Budowa i wykorzystanie prostych instrumentów (według idei Carla Orffa). „Wychowanie w Przedszkolu”, 2.

Vajda Z. (1999), Die psychologische Entwicklung des Kindes. Budapest, Helikon Verlag.

Waloszek D. (2009), Socjopedagogiczny wymiar zabawy w edukacji wczesnoszkolnej. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wygotski L.S. (1978), Narzędzie i znak w rozwoju dziecka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zięzio R. (1997), Wokół naczelnej zasady funkcjonalnej w zachowaniach ludycznych. „Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności”, 1–2.

Zwolińska E. (red.) (2018), Muzyczne komunikowanie się. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Żołądź-Strzelczyk D. (2002), Dziecko w dawnej Polsce. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-12

Jak cytować

Szatan, E. (2022). Obrazy dziecięcej zabawy (z) muzyką w wypowiedziach pokolenia pięćdziesięciolatków – kontekst kulturowy i pedagogiczny muzycznej zabawy. Problemy Wczesnej Edukacji, 55(2), 47–65. https://doi.org/10.26881/pwe.2022.55.04

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły