Komentowanie i oczywistości

Autor

  • Stanisław Rosiek Uniwersytet Gdański

Abstrakt

The author makes a general statement that writers such as Bruno Schulz, who do not help their audience interpret their texts, require commentary that is potentially boundless. Referring to the tradition of Polish editorship and textual studies, he specifies the list of tasks of the commentator – in this case the commentator of Schulz’s fiction – which includes explaining not only the meaning(s) of particular lexical items or cultural allusions, but also all the potential ambiguities at the level of interpretation. This is why, according to Rosiek, commentary occupies the space between “lexicon and interpretation,” and there are no rules that may help a particular editor find his or her way about there. The most important universal directive it to explain virtually everything since the continuity of culture, connecting different generations is no longer a fact, if it ever was one.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Stanisław Rosiek - Uniwersytet Gdański

Historyk literatury, eseista i wydawca. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Współzałożyciel wydawnictwa słowo/obraz terytoria. W latach dziewięćdziesiątych zajmował się kultem pośmiertnym Adama Mickiewicza (Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety, 1997) oraz twórczością kilku pisarzy dwudziestowiecznych (Peiper, Schulz, Białoszewski). Jest współautorem Słownika schulzowskiego (2002) oraz cyklu pięciu podręczników do nauki języka polskiego w szkołach średnich (Między tekstami, 2002–2005). W roku 2002 opublikował antologię Wymiary śmierci, a w 2011 Mickiewicz w „Pamiętniku Literackim”. Jesienią 2008 roku ukazała się jego książka [nienapisane], w 2010 Władza słowa, a w 2013 druga część nekrografii poety: Mickiewicz (po śmierci).

Bibliografia

Bruchnalski W. 1923. „Próba kanonu”. Pamiętnik Literacki.

Friedberg Marian. 1963. Wydawanie drukiem źródeł archiwalnych. Metoda i techniki pracy edytorskiej. Warszawa: PWN.

Górski Konrad. 1975. Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Warszawa: PWN.

Loth Roman. 2005. Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa: Wydawnictwo IBL.

Starnawski Jerzy. 1992. Praca wydawcy naukowego. Wrocław: Ossolineum.

Trzynadlowski Jan. 1979. Autor, dzieło, wydawca. Wrocław: Ossolineum.

Pobrania

Opublikowane

2013-09-02

Jak cytować

Rosiek, S. (2013). Komentowanie i oczywistości. Schulz/Forum, (3), 112–118. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2163

Numer

Dział

[horyzont dzieła]