Zum Wertesystem und zu den Verhaltensmustern des Gangsta Rappers Bushido und deren Rezeption bei polnischen Germanistikstudierenden

Autor

  • Anna Daszkiewicz Universität Gdańsk

Słowa kluczowe:

gangsterski raper, normy getta, przeszkoda integracyjna, zubożenie języka i obyczajów

Abstrakt

O systemie wartości i wzorcach zachowań gangsterskiego rapera Bushido i ich odbiorze przez polskich studentów germanistyki

Artykuł przybliża sylwetkę dawnego mieszkańca ghetta i jednego z czołowych raperów niemieckich, Bushido. Język i wzorce zachowań rapera ukazane w jego portrecie filmowym pt. Zeiten ändern dich/Electro ghetto (2010) zostały poddane ocenie studentów gdańskiej germanistyki i stanowią istotny materiał badawczy niniejszej pracy. Ponadto podjęto kwestię nieudanej integracji pomiędzy niemiecką ludnością rodzimą a napływową. Szczególny nacisk położony został na brak wsparcia i docenienia potencjału migrantów, ich poczucia odrzucenia i wyobcowania, znajdującego swój wyraz w gangsterskim rapie.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2014-04-24

Jak cytować

Daszkiewicz, A. (2014). Zum Wertesystem und zu den Verhaltensmustern des Gangsta Rappers Bushido und deren Rezeption bei polnischen Germanistikstudierenden. Studia Germanica Gedanensia, (30). Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1465

Inne teksty tego samego autora