Grażyna Szelągowska, Krystyna Szelągowska, Historia Norwegii XIX i XX wieku, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019, 624 ss.

Autor

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Angell, S.I. (2015). The Consular Affairs Issue and Colonialism. W: K.A. Kjerland i B.E. Bertelsen
(red.). Navigating colonial orders: Norwegian entrepreneurship in Africa and Oceania.
New York: Berghahn, s. 153–172.
Bereza-Jarociński, A. (1991). Zarys dziejów Norwegii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kubka, A. (2004). Podziały socjopolityczne w Norwegii w latach 1973–1997. Gdańsk: Wydawnictwo
UG.
Małłek, J. (2019). Historia Norwegii (do roku 1814). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-02

Jak cytować

Grzechnik, M. (2020). Grażyna Szelągowska, Krystyna Szelągowska, Historia Norwegii XIX i XX wieku, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019, 624 ss. Studia Scandinavica, (4(24), 180–182. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/5123