Sponsoring w działalności biblioteki

Autor

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

CZUBAKOWSKA Ksenia (red.). Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. ISBN 978-83-208-1684-6.

DATKO Marek. Sponsoring: strategia, promocja, komunikacja. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, 2003. ISBN 83-88018-20-5.

DATKO Marek. Teoretyczne podstawy działania sponsoringu. Marketing i Rynek. 1998, nr 4, s. 7-11. ISSN 1231-7853.

GĘBOŁYŚ Zdzisław. Alternatywne źródła finansowania bibliotek szkół wyższych (sponsoring, fundraising, lobbing). In SOCHA Irena (red.). Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia. T. 2. Narzędzia i formy funkcjonowania. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2010, s. 120-149. ISBN 978-83-60071-47-2.

GNIOT Aleksander. Sponsoring szansą zmiany wizerunku biblioteki. Na przykładzie doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Koncepcje organizacji bibliotek. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej, 2012, s. 189-200. ISBN 978-83-61079-16-3.

HAK Justyna. Fundraiser w bibliotece (doświadczenia WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze). In WASIK Maria (red.). Zrób karierę w bibliotece: materiały z I Forum Młodych Bibliotekarzy. Zielona Góra, 5-6 października 2006. Zielona Góra: Pro Libris, 2007, s. 34-39. ISBN 83-88336-55-X.

PALMA Beata, WROBEL Joanna. Jak pozyskać sponsora, czyli o praktycznej stronie sponsoringu bibliotecznego. In JURCZAK Izabela, OKULARCZYK Elżbieta (red.). Partnerzy bibliotek: model komunikacji z otoczeniem. Łódź: Firma Księgarska Wiesława Juszczaka, 2008, s. 181-199. ISBN 978-83-925616-0-6.

SROKA Marek. Rola public relations w pozyskiwaniu przyjaciół i sponsorów dla bibliotek akademickich w USA. In KOCOJOWA Maria (red. nauk.). Public relations: biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. ISBN 83-233-1838-7.

WITCZAK Izabela. Sponsoring jako instrument kreowania wizerunku firmy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 2002, nr 2, s. 41-50. ISSN 1505-8441.

Opublikowane

2012-07-17

Jak cytować

Wojciechowska, M. (2012). Sponsoring w działalności biblioteki. Zarządzanie Biblioteką, (1(4), 159–163. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1727

Numer

Dział

Z warsztatu bibliotekarza