Budowanie wizerunku biblioteki

Autor

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

ANDREJÓW-KUBÓW Anna, PODGÓRSKA Małgorzata. Próba stworzenia wizerunku Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu w kontekście strategii promocyjnej uczelni. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, konteksty. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej, 2007, s. 165–180. ISBN 978-83-61079-00-2.

BOŻEK Agata, KAMIŃSKA-MAZUR Lena. Employer i internal branding w bibliotece naukowej – budowanie wizerunku organizacji przez i wśród bibliotekarzy. In BRZEZIŃSKA-STEC Halina, KUDRAWIEC Jolanta (red.). Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 24–26 czerwca 2009. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010, s. 131–145. ISBN 978-83-7431-240-0.

CYBULSKA Lucyna. Wizerunek biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na podstawie przeprowadzonych ankiet. In KUBÓW Stefan (red.). Marketing i jakość usług bibliotek akademickich. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, 2002, s. 20–30. ISBN 83-910486-8-8.

CYBULSKI Radosław. Wizerunek biblioteki w strategii marketingowej. Bibliotekarz. 1997, nr 7/8, s. 8–10. ISSN 0208-4333.

CZYREK Joanna, GÓRNA Bożena. Wizerunek bibliotekarza. Wrocław: Wydawnictwo TArt, 2006. ISBN 83-85417-25-7.

CZYŻEWSKA Maria (red.). Kształtowanie wizerunku biblioteki. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2007. ISBN 83-87981-39-7.

FIRLEJ-BUZON Aneta. Bibliotekarz – stereotypy, uprzedzenia oraz perspektywy promocji wizerunku. In KOCÓJOWA Maria (red.). Public relations: biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 163–168. ISBN 83-233-1838-7.

GIERSZAL Zdzisława. Wizerunek bibliotekarza – drogi do przełamywania stereotypów. In Młodzi rzecznikami nowoczesności w bibliotece XXI w.: materiały z III Forum Młodych Bibliotekarzy, Szczecin, 11–12 września 2008. Szczecin: Książnica Pomorska, 2008, s. 35–38. ISBN 978-83-87879-71-6.

IWANKIEWICZ-RAK Barbara. Marketing partnerski w kreowaniu wizerunku biblioteki. In JURCZAK Izabela, OKULARCZYK Elżbieta (red.). Partnerzy bibliotek: model komunikacji z otoczeniem. Łódź: Firma Księgarska Wiesława Juszczaka, 2008, s. 33–41. ISBN 978-83-925616-0-6.

JASIAK Beata, PIRÓG Anna. Wizerunek bibliotekarza – podsumowanie ankiety. Książka i Czytelnik. 2008, nr 1, s. 29–31. ISSN 0208-8339.

KORCZYŃSKA-DERKACZ Małgorzata. Ewolucja wizerunku i roli społeczno-zawodowej bibliotekarza– od okresu międzywojennego po lata pięćdziesiąte XX w. Przegląd stanowisk. Zarządzanie Biblioteką. 2013, nr 1, s. 73–84. ISSN 2081-1004.

KOTUŁA Sebastian. Biblioteka – czyli zmiana wizerunku potrzebna od zaraz. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, konteksty. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej, 2007, s. 67–74. ISBN 978-83-61079-00-2.

KUBÓW Stefan. Wizerunek biblioteki szkoły wyższej w jej bezpośrednim otoczeniu. In KUBÓW Stefan (red.). Marketing i jakość usług bibliotek akademickich. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, 2002, s. 61–68. ISBN 83-910486-8-8.

LEPKOWSKA Emilia, POPŁAWSKA Karolina. Wizerunek Biblioteki Politechniki Poznańskiej w kontekście działań promocyjnych i etyki zawodu bibliotekarza. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Sfera kultury, sfera nauki. Współczesny obraz biblioteki. Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014, s. 152–166. ISBN 978-83-64335-05-1.

LEPKOWSKA Emilia. Wpływ komunikacji interpersonalnej na wizerunek biblioteki i relacje bibliotekarz – użytkownik. In ANTCZAK-SABALA Beata, KOWALSKA Małgorzata, TKACZYK Lucyna (red.). Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa, 2009, s. 303–318. ISBN 978-83-923607-6-6.

OLCZAK-KARDAS Monika. Rola stron internetowych urzędów miast i gmin w kreowaniu wizerunku biblioteki publicznej w społeczności lokalnej na przykładzie województwa świętokrzyskiego. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Sfera kultury, sfera nauki. Współczesny obraz biblioteki. Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014, s. 47–65. ISBN 978-83-64335-05-1.

WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Elektroniczny wizerunek biblioteki. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej, 2008. ISBN 978-83-61079-01-9.

WOJCIECHOWSKA Maja. Aspekty psychologiczne i zarządcze w procesie oceniania i kształtowania wizerunku bibliotekarzy. Folia Librorum. 2017, nr 2, s. 53–64. ISSN 2450-1336.

WOJCIECHOWSKA Maja. Kształtowanie wizerunku bibliotekarza i jego ocena w oczach studentów bibliotezkoznawstwa. In CZYŻEWSKA Maria (red.). Kształtowanie wizerunku biblioteki. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2007, s. 23–37. ISBN 83-87981-39-7.

WOJCIECHOWSKA Maja. Reputacja. In WOJCIECHOWSKA Maja. Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek. Wyd. 2, poprawione. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, s. 158–187. ISBN 978-83-7865-240-3.

ZĄBROŃ Barbara. Wizerunek współczesnej biblioteki. In ANTCZAK Beata (red.). Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2004, s. 133–139. ISBN 83-7205-202-6.

ŻOŁĘDOWSKA Beata. Rola marketingu wewnętrznego w kreowaniu wizerunku biblioteki. In CHODYŃSKI Andrzej, HUCZEK Marian, SOCHA Irena (red.). Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2002, s. 121–128. ISBN 83-915362-8-9.

ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL Beata. Wizerunek biblioteki publicznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. ISBN 83-226-15337.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-15

Jak cytować

Wojciechowska, M. (2019). Budowanie wizerunku biblioteki. Zarządzanie Biblioteką, (1(11), 163–168. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4696

Numer

Dział

Z warsztatu bibliotekarza