Współczesne formy reklamy książki

Autor

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

BELICZYŃSKI Jan. Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą. Kraków: Antykwa, 1999. ISBN 83-87493-75-9.

FROŁOW Kuba. Jak wypromowano bestseller. Warszawa: Biblioteka Analiz, 2006. ISBN 83-89143-56-9.

JANIAK-JASIŃSKA Agnieszka. Aby wpadło w oko… O reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX wieku na podstawie ogłoszeń prasowych. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 1998. ISBN 83-7181-014-8.

NIEMOJEWSKI Marcin. Książka na małym ekranie. In Zeszyty Telewizyjne. 2004, nr 5, s. 4-17. ISSN 1731-2892.

BERNSTEIN David. Billboard! Reklama otwartej przestrzeni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. ISBN 83-01-14615-X.

STRAUS Grażyna, WOLFF Katarzyna. Czytanie, kupowanie, wypożyczanie. Społeczny zasięg książki w Polsce w 2004 r. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2006. ISBN 83-7009-446-5.

FROŁOW Kuba. Public relations na rynku książki. Warszawa: Biblioteka Analiz, 2007. ISBN 978-83-89143-80-8.

PRZYBYSZ-STAWSKA Magdalena. „To się czyta”. Promocja książki w dodatkach do wybranych polskich gazet codziennych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Łódź: Ibidem, 2006. ISBN 83-88679-51-1.

PRZYBYSZ-STAWSKA Magdalena. Promocja książki na łamach „Gazety z Książkami” w latach 1992-2000. In Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 1-2, s. 123-141. ISSN 0555-0025.

GOŁĘBIEWSKI Łukasz. Book market in Poland. Warszawa: Biblioteka Analiz, 2006. ISBN 83-89143-53-4.

Opublikowane

2009-02-08

Jak cytować

Wojciechowska, M. (2009). Współczesne formy reklamy książki. Zarządzanie Biblioteką, (1(1), 97–110. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1780

Numer

Dział

Badania i wizje