Fundraising jako metoda zdobywania funduszy na działalność biblioteczną

Autor

  • Maja Wojciechowska Uniwersytet Gdański

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

CZERWIŃSKA Anna. ABC fundraisingu, czyli jak zdobyć fundusze [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://nocbibliotek.ceo.org.pl/abc-fundraisingu-czyli-jak-zdobyc-fundusze/. Stan z dnia 14.06.2021.

GĘBOŁYŚ Zdzisław. Etyczne aspekty sponsoringu i fundraisingu bibliotecznego: (wychodząc od Ladewiga). In ŻOCHOWSKA Jolanta (red.). Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 29-30 czerwca 2017 r: praca zbiorowa. Białystok: Zakład Poligraficzny Ares, 2018, s. 31-52. ISBN 978-83-948923-1-9.

GĘBOŁYŚ Zdzisław. Sponsoring i fundraising biblioteczny – między teorią a praktyką. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2009, nr 8. Tryb dostępu: www.ebib.pl/2009/108/a.php?gebolys. Stan z dnia 10.06.2021.

GĘBOŁYŚ Zdzisław. Sponsoring i fundraising w bibliotekach akademickich: z doświadczeń krajowych i zagranicznych. Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych. 2010, 1/2, s. 65-80. ISSN 1426-3777.

GRUSZKA Zbigniew. Źródła finansowania bibliotek. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Zarządzanie biblioteką. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019, s. 255-272. ISBN 978-83-65741-26-4.

GRYGROWSKI Dariusz. Biblioteki i pieniądze. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015. ISBN 978-83-64203-44-2.

JAZDON Artur, WOJCIŃSKA Maria. Zarządzanie finansami i pozyskiwanie funduszy. In TOKARSKA Anna (red.). Bibliotekarstwo. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2013, s. 606-618. ISBN 978-83-61464-95-2.

KOŁODZIEJCZYK Edyta. Analiza strategiczna fundraisingu w bibliotece akademickiej – wybrane przykłady. In ŻOCHOWSKA Jolanta (red.). Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.: praca zbiorowa. Białystok: Zakład Poligraficzny Ares, 2018, s. 163-184. ISBN 978-83-948923-1-9.

KRASOWSKA Joanna. Fundraising w bibliotekach publicznych. Biblioteka Publiczna. 2020, nr 7/8, s. 36-38. ISSN 2353-8007.

KRAWCZUK Anna. Fundraising biblioteczny na przykładzie Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. In ŻOCHOWSKA Jolanta (red.). Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.: praca zbiorowa. Białystok: Zakład Poligraficzny Ares, 2018, s. 287-292. ISBN 978-83-948923-1-9.

KUBERKA Alicja. Pozyskiwanie funduszy na konserwację zasobów bibliotecznych. Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych. 2015, nr 1, s. 239-248. ISSN 1426-3777.

ŁYJAK Natalia. Od listu do magicznego miejsca: jak pozyskać środki na aranżację biblioteki?. Biblioteka Publiczna. 2020, nr 11, s. 22-23. ISSN 2353-8007.

URBAN Bogumiła. Finanse w bibliotekach. Źródła finansowania działalności bibliotecznej oraz zarządzanie finansami. Zarys tematyki. In DRZEWIECKI Marcin (red.). Nowoczesna biblioteka: materiały z ogólnopolskiej, przedzjazdowej konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Konstancin-Jeziorna, 29-30 maja 2009 r. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2009, s. 166-174. ISBN 978-83-61464-20-4.

WILLECKI Jacek. Fundraising biblioteczny jako nowa perspektywa finansowania rozwoju bibliotek akademickich. In ŻOCHOWSKA Jolanta (red.). Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.: praca zbiorowa. Białystok: Zakład Poligraficzny Ares, 2018, s. 105-117. ISBN 978-83-948923-1-9.

WOJCIECHOWSKA Maja, KAMIŃSKA Joanna, ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL Beata, JASKOWSKA Bożena. Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019. ISBN 978-83-65741-17-2.

ZAKRZEWSKA Irmina. Nowe możliwości dla bibliotek – sponsoring i fundrasing biblioteczny. Poradnik Bibliotekarza. 2011, nr 6, s. 3-6. ISSN 0032-4752.

ZIMNOCH Katarzyna. Formy wspierania bibliotek w Polsce na przestrzeni wieków – mecenat indywidualny, społeczny, państwowy. In ŻOCHOWSKA Jolanta (red.). Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.: praca zbiorowa. Białystok: Zakład Poligraficzny Ares, 2018, s. 11-28. ISBN 978-83-948923-1-9.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Wojciechowska, M. (2021). Fundraising jako metoda zdobywania funduszy na działalność biblioteczną. Zarządzanie Biblioteką, (1(13), 175–179. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6780

Numer

Dział

Z warsztatu bibliotekarza