Zarządzanie relacjami z klientem biblioteki

Autor

  • Maja Wojciechowska Uniwersytet Gdański

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

ADAMIEC Sabina. Komunikacja warunkiem kapitału społecznego biblioteki. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. 2007, z. 1, s. 27–34. ISSN 1899-8658.

ANISZEWSKA Anna, KANT Katarzyna. Metody komunikacji elektronicznej między czytelnikiem a bibliotekarzem. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Elektroniczny wizerunek biblioteki. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum, 2008, s. 51–62. ISBN 978-83-61079-01-9.

BROŻEK Katarzyna. Przełamywać bariery, czyli o tworzeniu właściwych relacji między bibliotekarzem a użytkownikiem w procesie komunikacji interpersonalnej. In ANTCZAK-SABALA Beata, KOWALSKA Małgorzata, TKACZYK Lucyna (red.). Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa, 2009, s. 293–301. ISBN 978-83-923607-6-6.

CHRAPCZYŃSKA Beata. Budowanie relacji między biblioteką akademicką i jej otoczeniem. In ŻMIGRODZKA Barbara (red.). Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej – biblioteka otwarta. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, s. 51–67. ISBN 978-83- 7011-116-4.

HELLER Włodzimierz, PIESZAK Elżbieta. Czy w bibliotece publicznej jest miejsce na komunikację interpersonalną? In PONIEDZIAŁEK Ewelina (red.). Rola biblioteki w lokalnej przestrzeni informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, 2009, s. 90–107. ISBN 978-83-62135-004.

JARSKA Lidia M. Internetowe forum dyskusyjne – platforma informacyjna i komunikacyjna między bibliotekarzami a czytelnikami. In MATWIEJCZUK Wanda, SZEWCZYK-KŁOS Danuta (red.). Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników: edycja II. Materiały konferencyjne, Opole, 16-17 listopada 2011 r. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012, s. 247–269. ISBN 978-83-7395-527-1.

JASKOWSKA Bożena. Gesty obok słów: mowa ciała dla bibliotekarzy. Bibliotheca Nostra. 2008, nr 2, s. 16–22. ISSN 1734-6576.

JURCZAK Izabela, OKULARCZYK Elżbieta (red.). Partnerzy bibliotek. Model komunikacji z otoczeniem. Łódź: Firma Księgarska Wiesława Juszczaka, 2008. ISBN 978-83-925616-0-6.

KANCZAK Agnieszka, OBRZUT Anna. Skuteczna komunikacja vs konflikt w bibliotece. In ANTCZAK- -SABALA Beata, KOWALSKA Małgorzata, TKACZYK Lucyna (red.). Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa, 2009, s. 319–324. ISBN 978-83- 923607-6-6.

KISILOWSKA Małgorzata. Już nie wiem jak mam do ciebie mówić... czyli komunikacja biblioteczna. Warszawa: CEBiD, 2001. ISBN 83-88581-02-3.

LEPKOWSKA Emilia. Wpływ komunikacji interpersonalnej na wizerunek biblioteki i relacje bibliotekarz – użytkownik. In ANTCZAK-SABALA Beata, KOWALSKA Małgorzata, TKACZYK Lucyna (red.). Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa, 2009, s. 303–318. ISBN 978-83-923607-6-6.

NOWAKOWSKA Izabela. Komunikacja z użytkownikiem biblioteki w aspekcie konfliktu. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum, 2013, s. 91–102. ISBN 978-83-61079-22-4.

SIENKIEWICZ Jolanta. Komunikacja w bibliotece. In CZYŻEWSKA Maria (red.). Kształtowanie wizerunku biblioteki. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2007, s. 133–150. ISBN 83- 87981-39-7.

SZYDLIK Leszek. Komunikacja marketingowa biblioteki uczelnianej z otoczeniem (ze szczególnym uwzględnieniem relacji bibliotekarz - użytkownik). In Zarządzanie marketingowe biblioteką. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2008, s. 193–205. ISBN 978-83-7205-265-0.

WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Współpraca bibliotek na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum, 2011. ISBN 978-83-61079-14-9.

WOJCIECHOWSKA Maja, KAMIŃSKA Joanna, ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL Beata, JASKOWSKA Bożena. Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019. ISBN 978-83-65741-17-2.

WOJCIECHOWSKA Maja. (red.). Zarządzanie biblioteką. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019. ISBN 978-83-65741-26-4.

WOJCIECHOWSKA Maja. Kształtowanie kapitału społecznego – ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej. Warszawa: Difin, 2019. ISBN 978-83-8085-844-2.

WOJCIECHOWSKA Maja. Media relations jako forma komunikacji marketingowej biblioteki. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 2009, nr 2, s. 81–91. ISSN 2080-1807.

WOJCIECHOWSKA Maja. Reputacja jako czynnik wspierający budowanie relacji instytucji świadczących usługi informacyjne. In TARASZKIEWICZ Beata (red.). Ekologia informacji w e-społeczeństwie. Słupsk: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, 2014, s. 88–96. ISBN 978-83-88783-20-3.

WOJCIECHOWSKA Maja. Rola systemów CRM w pozyskiwaniu wiedzy na temat klientów usług informacyjnych. In TARASZKIEWICZ Beata (red.). Ekologia informacji w środowisku regionalnym. Słupsk: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej, 2012, s. 76–92. ISBN 978-83-88783-18-0.

WOJCIECHOWSKA Maja. Rozwój zarządzania relacjami w bibliotekach i ich otoczeniu. In WROCŁAWSKA Maria, JERZYK-WOJTECKA Justyna (red.). Stare i nowe w bibliotece: współpraca czy konkurencja. Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego: materiały konferencyjne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, s. 37–42. ISBN 978-83-7525-413-6.

WOJCIECHOWSKA Maja. Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. ISBN 978-83-7865-240-3.

WOJCIECHOWSKA Maja. Zjawisko lojalności wśród klientów bibliotek. Bibliotheca Nostra. 2010, nr 1, s. 25–35. ISSN 1734-6576.

ŻOŁĘDOWSKA Beata. Miejsce public relations w systemie komunikacyjnym biblioteki. In CHODYŃSKI Andrzej, HUCZEK Marian, SOCHA Irena (red.). Zarządzanie w organizacjach non-profit. Strategie. Marketing. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, 2001, s. 112–123. ISBN 83-913509-2-4.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Wojciechowska, M. (2020). Zarządzanie relacjami z klientem biblioteki. Zarządzanie Biblioteką, (1(12), 179–183. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5963

Numer

Dział

Z warsztatu bibliotekarza