Menedżer projektu w bibliotece – nowe role kierownicze w działalności biblioteczno-informacyjnej

Autor

Słowa kluczowe:

menedżer projektu, zarządzanie projektami, projekty biblioteczne

Abstrakt

Artykuł ma charakter przeglądowy. Zaprezentowano w nim rozważania teoretyczne dotyczące stosowania w działalności bibliotecznej projektowej formy pracy, która koordynowana jest przez menedżera projektu. Wskazano na możliwości, które oferuje praca zespołowa oraz na jej ograniczenia. Dzięki zastosowaniu metody analizy i krytyki piśmiennictwa zwrócono uwagę na funkcje i oczekiwania, które formułowane są w literaturze z zakresu zarządzania oraz w piśmiennictwie bibliotekoznawczym względem kierowników projektów. Podkreślono specyficzne cechy projektów bibliotecznych oraz wskazano ich przykłady w praktycznej działalności bibliotekarskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

CARPENTER Julie. Management in Libraries, Archives and Musems. Working with government and other external partners. Cambridge: Chandos Publishing, 2011. ISBN 978-1-84334-566-4.

DAUGHERTY Alice, SCHMEHL HINES Samantha (red.). Project Management in the Library Workplace. Bingley: Emerald, 2018. ISBN 978-1-78754-837-4. Emerald Publishing. Project management for librarians [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.emeraldgrouppublishing.com/librarians/management/viewpoints/projects.htm. Stan z dnia 10.12.2018.

GEHRING Dean R. Applying Traits Theory of Leadership to Project Management. Project Management Journal. 2007, nr 1, s. 48–53. ISSN 1938-9507.

GRZESIK Katarzyna, PIWOWAR-SULEJ Katarzyna. Kierownik projektu – menedżer czy przywódca? Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. 2013, nr 4, s. 97–114. ISSN 1643-7772.

Inspiracja dla bibliotek – katalog projektów i sprawdzonych pomysłów na ciekawe działania [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://inspiracjedlabibliotek.filantropia.org.pl/pl/. Stan z dnia 07.12.2018.

KISIELNICKI Jerzy. Zarządzanie projektami: ludzie, procedury, wyniki. Piaseczno: Wydawnictwo Nieoczywiste, 2017. ISBN 978-83-63391-44-7.

MUSIOŁ-URBAŃCZYK Anna. Kompetencje kierownika projektu i możliwości ich kształtowania. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010. ISBN 978-83-7335-731-0.

NICHOLAS John M. Zarządzanie projektami: zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-83-264-7993-9.

PHO Annie. Librarian as Project Manager [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://hacklibraryschool.com/2012/07/17/librarian-as-project-manager/. Stan z dnia 20.11.2018.

STARCY Carly Wiggins. Project management: on time, on budget, on target. Chicago: American Library Association, 2018. ISBN 978-0838917190.

SZWABE Michał (red.). Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych: planowanie i realizacja. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business, 2007. ISBN 978-83-7526-038-0.

TROCKI Michał (red.). Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. ISBN 978-83-208-2030-0.

WALCZAK Renata. Podstawy zarządzania projektami. Metody i przykłady. Warszawa: Difin, 2014. ISBN 978-83-7930-033-4.

WOJCIECHOWSKA Maja, KAMIŃSKA Joanna, ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL Beata, JASKOWSKA Bożena. Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019. ISBN 978-83-65741-17-2.

WYROZĘBSKI Paweł. Modele kompetencji w zarządzaniu projektami. E-mentor [Dokument elektroniczny]. 2009, nr 2. Tryb dostępu: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/29/id/637. Stan z dnia 01.12.2018.

WYSOCKI Robert. Efektywne zarządzanie projektami: tradycyjne, zwinne, ekstremalne. Gliwice: Helion, 2013. ISBN 978-83-246-3906-9.

Pobrania

Opublikowane

2018-07-16

Jak cytować

Wojciechowska, M. (2018). Menedżer projektu w bibliotece – nowe role kierownicze w działalności biblioteczno-informacyjnej. Zarządzanie Biblioteką, (1(10), 24–40. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3545

Numer

Dział

Badania i wizje