Promocja jako instrument marketingu wspierający działania bibliotek w obliczu niskiego czytelnictwa Polaków. Przykłady akcji i działań promujących czytelnictwo

Autor

Słowa kluczowe:

promocja, czytelnictwo, programy czytelnicze

Abstrakt

Artykuł prezentuje wybrane przedsięwzięcia podejmowane przez biblioteki w celach popularyzacji czytelnictwa. Na podstawie akcji rozpowszechniających ideę „książki na start” pokazano, w jaki sposób instytucje biblioteczne wspierają inicjacje czytelnicze najmłodszych dzieci. Zaprezentowane przykłady ilustrują zaangażowanie bibliotekarzy, którzy wychodzą poza gmachy instytucji, by dotrzeć z książką do jak najliczniejszego grona odbiorców. Nowoczesne biblioteki zabiegają o czytelników również na terenie placówek. W tym celu projektowana jest oryginalna, nowoczesna oferta, uwzględniająca preferencje różnych grup użytkowników.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

ANTCZAK Mariola. Marketing biblioteczny. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Zarządzanie biblioteką. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019, s. 521– –540. ISBN 978-83-65741-26-4.

Biblioteka Narodowa. Stan czytelnictwa w Polsce w 2019 roku. Wstępne wyniki [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.bn.org.pl/download/document/1587585168.pdf. Stan z dnia 20.07.2020.

BOSACKA Maria. Wykorzystanie podcastingu w popularyzowaniu literatury dla dzieci oraz promowaniu czytelnictwa. Na przykładzie „BookTalks Quik and Simple” Nancy Keane. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015, s. 114–119. ISBN 978-83-64203-38-1.

CIESIELSKA-KRUCZEK Renata. Projekty wspierające rozwój czytelnictwa w Polsce i na świecie. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015, s. 25–35. ISBN 978-83-64203-38-1.

CURYŁO Monika. Cisza w bibliotece jako wartość wspierająca kapitał ludzki. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2016, s. 112–122. ISBN 978-83-64203-64-0.

CYRKLAFF Magdalena. Lipdub jako nowoczesna forma promocji instytucji non-profit oraz narzędzie profilaktyki i aktywizacji społeczno-kulturowej (nie tylko) nastoletnich użytkowników. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015, s. 240–250. ISBN 978-83-64203-38-1.

ENEMARK Anna. Denmark Bookstart [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.slq.nu/indexa817.html?article=denmark-bookstart. Stan z dnia 22.07.2020.

GRZELCZYK Jolanta. „Na dobry początek” — projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu promujący czytelnictwo od najmłodszych lat. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2011, nr 4. Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/122/122_grzelczyk. pdf. Stan z dnia 10.12.2020.

GWOŹDZIK Jolanta. Działalność wydawnicza bibliotek. In TOKARSKA Anna (red.). Bibliotekarstwo. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2013, s. 492–507. ISBN 978-83-61464-95-2.

HUCZEK Marian. Marketing organizacji non-profit. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, 2003. ISBN 83-89275-30-9.

Instytut Książki. ABC DKK [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://instytutksiazki.pl/kluby- -ksiazki,6,abc-dkk,10.html. Stan z dnia 19.08.2020.

Instytut Książki. Lista bibliotek, w których odbierzecie Wyprawki Czytelnicze dla przedszkolaka [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,lista-bibliotek-w-ktorych-odbierzecie-wyprawki-czytelnicze-dla-przedszkolaka,3805.html. Stan z dnia 22.07.2020.

Instytut Książki. Z książką na start [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://instytutksiazki.pl/ aktualnosci,2,z-ksiazka-na-start,130.html. Stan z dnia 22.07.2020.

Kampania „Mała książka – wielki człowiek”. Idea [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://wielki- -czlowiek.pl/o-projekcie/#idea. Stan z dnia 22.07.2020.

Kampania „Mała książka – wielki człowiek”. Pierwszoklasiści [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://wielki-czlowiek.pl/pierwszoklasisci/. Stan z dnia 22.07.2020.

Kampania „Mała książka – wielki człowiek”. Z książką na start [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://wielki-czlowiek.pl/ksiazka-na-start/. Stan z dnia 22.07.2020.

KOSICKA Magdalena. Krótka historia programu Bookstart [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://fdds.pl/baza_wiedzy/krotka-historia-programu-bookstart/. Stan z dnia 21.07.2020.

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Książka na start. Nowy projekt czytelniczy dla trzylatków [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.mbp.olsztyn.pl/ksiazka-na-start-nowy-projekt-czytelniczy- -dla-trzylatkow/. Stan z dnia 22.07.2020.

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu. Na dobry początek – Wyprawka Wrocławska [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://biblioteka.wroc.pl/projekty/na-dobry-poczatek-wyprawka-wroclawska/. Stan z dnia 22.07.2020.

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu. Na dobry początek [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://beta.biblioteka.wroc.pl/dzieci/projekty-dla-dzieci/na-dobry-poczatek. Stan z dnia 22.07.2020.

VESTERGAARD Lisbet. Bookstart changes family readings habits [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://slq.nu/indexb3f1.html?article=denmark-bookstart-changes-family-reading-habits. Stan z dnia 22.07.2020.

WOJCIECHOWSKA Maja, KAMIŃSKA Joanna, ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL Beata, JASKOWSKA Bożena. Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019. ISBN 978-83-65741-17-2.

Z książką na start [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.zksiazkanastart.pl/. Stan z dnia 22.07.2020.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Wojciechowska, M., & Orzoł, M. (2020). Promocja jako instrument marketingu wspierający działania bibliotek w obliczu niskiego czytelnictwa Polaków. Przykłady akcji i działań promujących czytelnictwo. Zarządzanie Biblioteką, (1(12), 23–35. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5952

Numer

Dział

Badania i wizje