Agensabsorbierende Konstruktionen im Deutschen und Polnischen

Autor

Słowa kluczowe:

redukcja walencji czasownika, absorpcja agensa, konstrukcje werbo-nominalne, język polski i niemieck

Abstrakt

Konstrukcje absorbujące wykonawcę czynności w języku niemieckim i polskim

Przedmiot analizy stanowią formy konkurencyjne strony biernej czynnościowej, w których występuje obligatoryjna redukcja agensa; mimo jego formalnej redukcji jest on w nich obecny implicite. W języku polskim strona bierna czynnościowa występuje rzadziej niż w języku niemieckim; jej funkcję przejmują konstrukcje recesywne m.in. -no/ -to i się oraz sporadycznie konstrukcje analityczne (werbo-nominalne).

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2017-07-25

Jak cytować

Kątny, A. (2017). Agensabsorbierende Konstruktionen im Deutschen und Polnischen. Studia Germanica Gedanensia, (37), 97–109. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1305

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>