Senat Uniwersytetu Gdańskiego przyjął uchwałę o zawieszeniu współpracy z rosyjskimi i białoruskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi do czasu zakończenia działań zbrojnych i wycofania wojsk rosyjskich z terenu Ukrainy.

Czytaj więcej.


Interdyscyplinarne czasopismo naukowe gdańskich rusycystów. Podejmuje zagadnienia związane z językiem, literaturą, kulturą i historią Rosji, a także komparatystyką i informatologią (bibliologią). Do druku w trybie ciągłym przyjmowane są teksty w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

Częstotliwość: rocznik

 

Wydawca: Uniwersytet Gdański

Ukazuje się raz w roku (w grudniu) w wersji elektronicznej i drukowanej.

Wersją referencyjną jest wersja elektroniczna.

 

Punkty MNiSW: 20 pkt

 

O czasopiśmie

 

Indeksowanie w bazach

            

                                        

 

Baza polityk wydawniczych stworzona w ramach projektu
„Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy - MOST Wiedzy”.