Ogłoszenia

Pozytywna ocena ICI Journals Master List za rok 2021

21.09.2022 r.

Czasopismo „Studia Rossica Gedanensia (ISSN: 2449-6715, 2392-3644)” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2021. Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2021 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2021. ICV 2021 = 100.00

SRG na liśnie czasopism ICI Journals Master List.

Paszport SRG w ICI Journals Master List.

 

 

Nowy skład Rady naukowej od 1 września 2022 r. 

2.09.2022 r.

Informujemy, iż 1 września 2022 r. uległ zmianie skład Rady Naukowej czasopisma „Studia Rossica Gedanensia”. Więcej informacji pod linkiem Rada naukowa.

 

 

Zawieszenie współpracy z rosyjskimi i białoruskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi 

3.03.2022 r.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego przyjął uchwałę o zawieszeniu współpracy z rosyjskimi i białoruskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi do czasu zakończenia działań zbrojnych i wycofania wojsk rosyjskich z terenu Ukrainy.

Czytaj więcej.

 

 

Stanowisko Redakcji SRG w sprawie wojny na Ukrainie

2.03.2022 r.

Kolegium Redakcyjne periodyku naukowego "Studia Rossica Gedanensia" jednoznacznie potępia bandycki atak zbrojny Rosji na Ukrainę i jej ludobójcze działania. Potępia też włączenie się w ten konflikt Białorusi.

W naszym czasopiśmie nie ma miejsca dla osób popierających putinowski reżim totalitarny.