Interdyscyplinarne czasopismo naukowe gdańskich rusycystów. Podejmuje zagadnienia związane z językiem, literaturą, kulturą i historią Rosji, a także komparatystyką i informatologią (bibliologią). Do druku w trybie ciągłym przyjmowane są teksty w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

Częstotliwość: rocznik

 

Wydawca: Uniwersytet Gdański

Ukazuje się raz w roku w wersji elektronicznej i drukowanej.

Wersją referencyjną jest wersja elektroniczna.

 

Punkty MNiSW: 20 pkt

 

O czasopiśmie

 

Indeksowanie w bazach

Baza polityk wydawniczych stworzona w ramach projektu „Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy - MOST Wiedzy”.