Rada naukowa

Redakcja "Studia Rossica Gedanensia" podjęła decyzję o zawieszeniu współpracy z rosyjskimi i białoruskimi członkami Rady Naukowej czasopisma.

Czytaj więcej.

Od 1.09.2022 r.

Marcelina GrabskaORCID logo – przewodnicząca / chair
(prof. em., Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) 

Valentina N. Avramova / Валентина Н. Аврамова
(Uniwersytet Konstantyna Presławskiego w Szumen, Bułgaria; Prezydium MAPRYAL / University of Shumen Episkop Konstantin Preslavski, Bulgaria, Presidium of MAPRYAL)

Anastasija Belovodskaja ORCID logo
(Uniwersytet Wileński, Litwa / Vilniaus universitetas, Lietuva / Vilnius University, Lithuania) 

Andrzej Bogusławski  ORCID logo
(prof. em., Uniwersytet Warszawski; Akademia Umiejętności, Polska / University of Warsaw, Polish Academy of Arts and Sciences, Poland) 

Volodymyr V. Dubichynskyi / Влaдимир В. Дубичинский ORCID logo  
(Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland)

 Yongdeog Kim   
(Koreański Uniwersytet Języków Obcych, Seul, Korea / Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea)

Jelisaveta-Kaarina Kostandi  
(Uniwersytet w Tartu, Estonia / Tartu Ülikool, Eesti / University of Tartu, Estonia)  

Hubert Łaszkiewicz, ORCID logo
(Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Polska / Centre for East European Studies University of Warsaw, Poland) 

Ludmiła Łucewicz ORCID logo
(Uniwersytet Warszawski, Polska /  University of Warsaw, Poland) 

Viktorija Makarova ORCID logo
(Uniwersytet Wileński, Litwa / Vilniaus universitetas, Lietuva / Vilnius University, Lithuania) 

Tadashi Nakamura ORCID logo     
(Uniwersytet w Kioto, Japonia / Kyoto University, Japan) 

Tilmann Reuther ORCID logo
(prof. em., Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Österreich / University of Klagenfurt, Austria)

Karolína Skwarska ORCID logo  
Instytut Słowiański Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Praga, Czechy / Slovanský ústav AV ČR, Praha, Czech Republic

Dorota Urbanek ORCID logo
(Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland)

Natalya I. Ushakova / Наталя Ігорівна Ушакова ORCID logo
(Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina, Ukraina / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна / V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine)

Bogusław Żyłko ORCID logo
(Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polska / University of Humanities and Economics in Lodz, Poland)

 

Do 31.08.2022 r.

Marcelina Grabska – przewodnicząca / chair
(prof. em., Uniwersytet Gdański, Polska / Гданьский университет, Польша / University of Gdańsk, Poland) 

Franciszek Apanowicz
(prof. em., Uniwersytet Gdański, Polska / Гданьский университет, Польша / University of Gdańsk, Poland) 

Valentina N. Avramova /Валентина Н. Аврамова 
(Uniwersytet Konstantyna Presławskiego w Szumen, Bułgaria; Prezydium MAPRYAL / Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского, Болгария; Президиум МАПРЯЛ / University of Shumen Episkop Konstantin Preslavski, Bulgaria, Presidium of MAPRYAL)

prof. dr hab., dr h.c. UMK Andrzej Bogusławski  ORCID logo
(prof. em., Uniwersytet Warszawski; Akademia Umiejętności, Polska / Варшавский университет; Польская академия знаний, Польша/ University of Warsaw, Polish Academy of Arts and Sciences, Poland) 

Nadezhda S. Bratchikova / Надежда С. Братчикова
(Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa, Rosja / Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Россия / Lomonosov Moscow State University, Russia)

Volodymyr V. Dubichynskyi / Влaдимир В. Дубичинский ORCID logo
(Uniwersytet Warszawski, Polska / Варшавский университет, Польша / University of Warsaw, Poland)

Ivan A. Esaulov / Иван А. Есаулов 
(Instytut Literacki im A.M. Gorkiego w Moskwie, Rosja / Литературный институт им. А.М. Горького, г. Москва, Россия / Maxim Gorky Literature Institute in Moscow, Russia)

Tatyana M. Grigoryeva / Татьяна М. Григорьева
(Sybirski Uniwersytet Federalny w Krasnojarsku, Rosja / Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия / Siberian Federal University in Krasnoyarsk, Russia)

Jerzy Kaliszan  
(prof. em., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska / Университет имени Адама Мицкевича в Познани, Россия / Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)  

Ihar L. Kapylau / Игорь Л. Копылов
(Instytut Językoznawstwa, Państwowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / Институт языкознания, Национальная академия наук Беларуси, г. Минск, Беларусь / Institute of Linguistics, National Academy of Sciences of Belarus in Minsk, Belarus)
 

Hubert Łaszkiewicz ORCID logo  
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska / Католический университет Люблина им. Иоанна Павла II, Польша / John Paul II Catholic University of Lublin, Poland) 

Ludmiła Łucewicz ORCID logo  
(Uniwersytet Warszawski, Polska / Варшавский университет, Польша / University of Warsaw, Poland) 

Valentina A. Maslova / Валентина А. Маслова ORCID logo
(Witebski Uniwersytet Państwowy im. Piotra Maszeraua, Białoruś / Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, Беларусь / Vitebsk State University named after P.M. Masherov, Belarus)

Valery M. Mokienko / Валерий М. Мокиенко ORCID logo  
(Petersburski Uniwersytet Państwowy, Rosja / Санкт-Петербургский государственный университет, Россия / Saint Petersburg State University, Russia)

Аleksandr V. Моtorin / Александр В. Моторин 
(Państwowy Uniwersytet Nowogrodzki im. Jarosława Mądrego, Rosja / Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, Россия / Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Russia)

Zbigniew Opacki ORCID logo
(prof. em., Uniwersytet Gdański, Polska / Гданьский университет, Польша / University of Gdańsk, Poland)

Ludmila V. Rychkova /  Людмила В. Рычкова Podgląd zdjęcia
(Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś / Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Беларусь / Yanka Kupala Grodno State University, Belarus)

Tatyana E. Shapovalova / Татьяна Е. Шаповалова Podgląd zdjęcia 
(Państwowy Regionalny Uniwersytet Moskiewski, Rosja) / Московский государственный областной университет, Россия / Moscow State Regional University, Russia)

Dorota Urbanek
(Uniwersytet Warszawski, Polska / Варшавский университет, Польша / University of Warsaw, Poland)

Jan Wawrzyńczyk ORCID logo
(prof. em., Uniwersytet Warszawski, Polska / Варшавский университет, Польша / University of Warsaw, Poland) 

Georgy V. Vekshin / Георгий В. Векшин Podgląd zdjęcia
(Moskiewski Państwowy Uniwersytet Wydawniczo-Poligraficzny im. Iwana Fiodorowa, Rosja / Московский государственный университет печати им. Ивана Фёдорова, Россия / Moscow State University of Printing Arts of Ivan Fedorov, Russia)

Bogusław Żyłko ORCID logo
(Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polska / Гуманитарно-экономическая академия, Польша / University of Humanities and Economics in Lodz, Poland)