Rada naukowa

dr hab. Marcelina Grabska (prof. em.,Uniwersytet Gdański, Polska / Гданьский университет, Польша / University of Gdańsk, Poland) – przewodnicząca / chair

prof. dr hab. Franciszek Apanowicz (prof. em., Uniwersytet Gdański, Polska / Гданьский университет, Польша / University of Gdańsk, Poland)

prof. dr hab. Valentina N. Avramova / проф. д.ф.н. Валентина Н. Аврамова (Uniwersytet Konstantyna Presławskiego w Szumen, Bułgaria; Prezydium MAPRYAL / Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского, Болгария; Президиум МАПРЯЛ / University of Shumen Episkop Konstantin Preslavski, Bulgaria, Presidium of MAPRYAL)

prof. dr hab., dr h.c. UMK Andrzej Bogusławski (prof. em., Uniwersytet Warszawski; Akademia Umiejętności, Polska / Варшавский университет; Польская академия знаний, Польша/ University of Warsaw, Polish Academy of Arts and Sciences, Poland)

prof. dr hab. Nadezhda S. Bratchikova / проф. д.ф.н. Надежда С. Братчикова (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa, Rosja / Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Россия / Lomonosov Moscow State University, Russia)

dr hab. Volodymyr V. Dubichynsky / д.ф.н. Влaдимир В. Дубичинский (Uniwersytet Warszawski, Polska / Варшавский университет, Польша / University of Warsaw, Poland)

prof. dr hab. Ivan A. Esaulov / проф. д.ф.н. Иван А. Есаулов (Instytut Literacki im A.M. Gorkiego w Moskwie, Rosja / Литературный институт им. А.М. Горького, г. Москва, Россия / Maxim Gorky Literature Institute in Moscow, Russia)

prof. dr hab. Tatyana M. Grigoryeva / проф. д.ф.н. Татьяна М. Григорьева (Sybirski Uniwersytet Federalny w Krasnojarsku, Rosja / Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия / Siberian Federal University in Krasnoyarsk, Russia)

prof. dr hab. Jerzy Kaliszan, (prof. em., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska / Университет имени Адама Мицкевича в Познани, Россия / Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)

dr Ihar L. Kapylau / к.ф.н. Игорь Л. Копылов (Instytut Językoznawstwa, Państwowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś / Институт языкознания, Национальная академия наук Беларуси, г. Минск, Беларусь / Institute of Linguistics, National Academy of Sciences of Belarus in Minsk, Belarus)

dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska / Католический университет Люблина им. Иоанна Павла II, Польша / John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz (Uniwersytet Warszawski, Polska / Варшавский университет, Польша / University of Warsaw, Poland)

prof. dr hab. Valentina A. Maslova / проф. д.ф.н. Валентина А. Маслова (Witebski Uniwersytet Państwowy im. Piotra Maszeraua, Białoruś / Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, Беларусь / Vitebsk State University named after P.M. Masherov, Belarus)

prof. dr hab. Valery M. Mokienko / проф. д.ф.н. Валерий М. Мокиенко (Petersburski Uniwersytet Państwowy, Rosja / Санкт-Петербургский государственный университет, Россия / Saint Petersburg State University, Russia)

prof. dr hab. Аleksandr V. Моtorin / проф. д.ф.н. Александр В. Моторин (Państwowy Uniwersytet Nowogrodzki im. Jarosława Mądrego, Rosja / Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, Россия / Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Russia)

prof. dr hab. Zbigniew Opacki (prof. em., Uniwersytet Gdański, Polska / Гданьский университет, Польша / University of Gdańsk, Poland)

doc. dr Ludmila V. Rychkova / доц. к.ф.н. Людмила В. Рычкова (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś / Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Беларусь / Yanka Kupala Grodno State University, Belarus)

prof. dr hab. Tatyana E. Shapovalova / проф. д.ф.н. Татьяна Е. Шаповалова (Państwowy Regionalny Uniwersytet Moskiewski, Rosja) / Московский государственный областной университет, Россия / Moscow State Regional University, Russia)

prof. dr hab. Dorota Urbanek (Uniwersytet Warszawski, Polska / Варшавский университет, Польша / University of Warsaw, Poland)

prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk (prof. em., Uniwersytet Warszawski, Polska / Варшавский университет, Польша / University of Warsaw, Poland)

prof. dr hab. Georgy V. Vekshin / проф. д.ф.н. Георгий В. Векшин (Moskiewski Państwowy Uniwersytet Wydawniczo-Poligraficzny im. Iwana Fiodorowa, Rosja / Московский государственный университет печати им. Ивана Фёдорова, Россия / Moscow State University of Printing Arts of Ivan Fedorov, Russia)

prof. dr hab. Bogusław Żyłko (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polska / Гуманитарно-экономическая академия, Польша / University of Humanities and Economics in Lodz, Poland)