Senat Uniwersytetu Gdańskiego przyjął uchwałę o zawieszeniu współpracy z rosyjskimi i białoruskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi do czasu zakończenia działań zbrojnych i wycofania wojsk rosyjskich z terenu Ukrainy.

Czytaj więcej.

Interdyscyplinarne czasopismo naukowe (rocznik) rusycystyczne i rosjoznawcze. Podejmuje zagadnienia związane z językiem, literaturą, kulturą, historią i teraźniejszością Rosji, rosyjską myślą filozoficzną, religijną i społeczno-polityczną, komparatystyką i naukoznawstwem (bibliografistyką) uwzględniającymi komponent rosyjski, a także zagadnienia ogólniejsze pod warunkiem ich rosyjskiej egzemplifikacji materiałowej i literaturowej. Periodyk jako jedyny w Polsce zawiera nowatorski dział poświęcony filologii śledczej. Możliwy jest również pierwodruk naukowego lub literackiego przekładu utworu (lub jego fragmentu) autorstwa wybitnego rosyjskiego twórcy wraz z naukowym opracowaniem źródła. Sporadycznie zamieszczane są naukowe edycje nowo odkrytych rosyjskich tekstów źródłowych o istotnym znaczeniu dla nauki. Rocznik dzieli się na 5 sekcji obejmujących: I. Studia i artykuły, II. Przekłady, III. Recenzje, omówienia i polemiki, IV. Bibliografie, V. Kronikę. Do druku przyjmowane są w trybie ciągłym prace oryginalne w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Ukazuje się raz w roku (w grudniu) w wersji elektronicznej i drukowanej. Wersją referencyjną jest wersja elektroniczna. Jest dostępna bezpłatnie. Egzemplarze drukowane czasopisma znajdują się w zasobach polskich bibliotek naukowych.

Redakcja nie prowadzi sprzedaży detalicznej periodyku. Zgłaszanie tekstów, proces recenzyjny, publikacja, archiwizacja i dostęp pełnotekstowy są dla autorów bezpłatne.

 

Ukazuje się od 2014.

Częstotliwość: rocznik

Nakład obecnie: 40 egz.

Punkty MEiN: 40 pkt

 

 

Wydawca

 

Jednostka upoważniona przez wydawcę

 

Uniwersytet Gdański

ul. Jana Bażyńskiego 8

80-308 Gdańsk, Poland

Tel. + 48 58 523 30 00

e-mail: rektor@ug.edu.pl

 

Uniwersytet Gdański

Wydział Filologiczny

Neofilologia

ul. Wita Stwosza 51

80-308 Gdańsk, Poland

Tel. +48 58 523 30 24

e-mail: dziekanat.filologia@ug.edu.pl

 

Podstawową formą kontaktu z redakcją jest poczta elektroniczna.

O czasopiśmie

Indeksowanie i referowanie w bazach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baza polityk wydawniczych stworzona w ramach projektu 
„Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy - MOST Wiedzy”.

 

Wersje elektroniczne czasopisma są udostępniane przez biblioteki światowe, m.in.:
- Harvard College Library, Cambridge, MA, USA;  
- Slavic Division (Widener Library) - Cambridge, MA, USA; 
- Princeton University Library, Harvard University, NJ, USA;  
- Northwestern University Libraries, Evanston, IL, USA; 
- University of Pennsylvania, PennLibraries, Philadelphia, PA, USA; 
- Stanford Libraries, Stanford University, Stanford, CA, USA; 
- The British Library, London, United Kingdom; 
- Brunel UniversityLondon, Uxbridge, Middlesex, United Kingdom;  
- Universidad de Navarra, Biblioteca Central, Pamplona, Spain;  
- Bayerische Staatsbibliothek, Germany; 
- i in.