Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Katarzyna Wojan ORCID logo      
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

 

Zastępca redaktora naczelnego

Zbigniew Kaźmierczyk  ORCID logo     
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

 

Sekretarz

Ewa Konefał ORCID logo
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

Zastępca sekretarza

Karolina Rudnicka (z d. Wielądek) ORCID logo   
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

Redaktorzy merytoryczni

Zbigniew Kaźmierczyk  ORCID logo     
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) - literaturoznawstwo, filozofia, historia

Żanna Sładkiewicz  ORCID logo 
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) - językoznawstwo

Ewa Konefał ORCID logo
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) - przekładoznawstwo, naukoznawstwo

Marta Noińska  ORCID logo
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) - językoznawstwo diachroniczne

Siarhei Padsasonny ORCID logo
(Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland) - literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, komparatystyka

Redaktor językowy (język polski)

Aneta Lica ORCID logo
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

 

Redaktor językowy (język rosyjski)

Tatiana Kopac  ORCID logo 
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

Olga Makarowska ORCID logo  
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska / Adam Mickiewicz University, Poland)

 

Redaktor językowy (j.angielski)

Leszek Szymański ORCID logo
(Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 / University of Zielona GóraPoland)

Marta Noińska  ORCID logo
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

Redaktor statystyczny

Karolina Rudnicka (z d. Wielądek) ORCID logo   
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

Redaktor strony internetowej

Karolina Rudnicka (z d. Wielądek) ORCID logo   
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

Redaktorzy współpracujący w latach poprzednich

Radosław Kaleta (2014-2019) ORCID logo
(Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland)

Wanda Stec (2014-2020) ORCID logo
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

Jolanta Miturska-Bojanowska (2018-2019) ORCID logo  
(Szczecin, Polska / Szczecin, Poland)