Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG ORCID logo      
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

 

Zastępca redaktora naczelnego

dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, prof. UG  ORCID logo     
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

 

Sekretarz

dr Ewa Konefał ORCID logo
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

Zastępca sekretarza

mgr Karolina Rudnicka (z d. Wielądek) ORCID logo   
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

Redaktorzy merytoryczni

dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, prof. UG  ORCID logo     
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) - literaturoznawstwo, filozofia, historia

dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG  ORCID logo 
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) - językoznawstwo

dr Ewa Konefał ORCID logo
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) - przekładoznawstwo, naukoznawstwo

dr Marta Noińska  ORCID logo
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland) - językoznawstwo diachroniczne

dr Siarhei Padsasonny ORCID logo
(Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland) - literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, komparatystyka

Redaktor językowy (język polski)

dr Aneta Lica ORCID logo
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

 

Redaktor językowy (język rosyjski)

dr Tatiana Kopac  ORCID logo 
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

dr Olga Makarowska ORCID logo  
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska / Adam Mickiewicz University, Poland)

 

Redaktor językowy (j.angielski)

dr hab. Leszek Szymański, prof. UZ  ORCID logo
(Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 / University of Zielona GóraPoland)

dr Marta Noińska  ORCID logo
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

Redaktor statystyczny

mgr Karolina Rudnicka (z d. Wielądek) ORCID logo   
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

Redaktor strony internetowej

mgr Karolina Rudnicka (z d. Wielądek) ORCID logo   
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

Redaktorzy współpracujący

dr hab. Radosław Kaleta ORCID logo
(Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland)

dr Wanda Stec  ORCID logo
(Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

dr Jolanta Miturska-Bojanowska ORCID logo  
(Szczecin, Polska / Szczecin, Poland)

mgr Justyna Widzicka
(Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Polska / University of Gdańsk – Publishing House, Poland)