Русскоязычная художественная литература в переводах на польский язык (2007–2017 гг.)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/srg.2018.5.25

Słowa kluczowe:

rosyjskojęzyczna literatura piękna dla dorosłych, przekłady na język polski, rynek tłumaczeń, analiza bibliograficzna, bibliografia przekładów literatury rosyjskojęzycznej na język polski

Abstrakt

Artykuł przedstawia charakterystykę aktualnej kondycji rynku przekładów rosyjskojęzycznej literatury pięknej dla dorosłych wydanych w Polsce w latach 2007–2017, dokonaną na podstawie danych bibliograficznych wyekscerpowanych z wydawanego przez Bibliotekę Narodową Przewodnika Bibliograficznego. W omawianym okresie na polskim rynku wydawniczym pojawiły się 422 przekłady rosyjskojęzycznej literatury pięknej dla dorosłych, głównie współczesnej, zdominowanej przez powieści kryminalne oraz literaturę fantastyczną. Analiza zebranego materiału wykazała dysproporcję między liczbą przekładów współczesnej i klasycznej literatury rosyjskojęzycznej na język polski. Do artykułu dołączono wykaz bibliograficzny przekładów na język polski rosyjskojęzycznej literatury pięknej dla dorosłych za lata 2007–2017.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Langowska, A. (2018). Русскоязычная художественная литература в переводах на польский язык (2007–2017 гг.). Studia Rossica Gedanensia, 410–435. https://doi.org/10.26881/srg.2018.5.25

Numer

Dział

Leksykografia i bibliografie