O restrykcjach leksykalnych w użyciu udmurckich przypadków końcówkowych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/srg.2017.4.01

Słowa kluczowe:

Udmurcki, przypadek, gramatyka, leksyka, restrykcje

Abstrakt

Przypadek jest pojmowany zazwyczaj jako kategoria gramatyczna. Gramatyka jest kojarzona z regularnością i w tym sensie jest nader często przeciwstawiana leksyce. Jednak nawet najbardziej regularny mechanizm językowy podlega w każdym języku jakimś restrykcjom o charakterze leksykalnym. Niniejszy artykuł stanowi próbę opisu głównych mechanizmów funkcjonowania tego zjawiska w końcówkowym systemie przypadkowym języka udmurckiego. Jak się okazuje, pomimo iż nominativus jest przypadkiem takiej niezbywalnej dla zdania kategorii syntaktycznej, jaką jest podmiot, to jego znaczenie diatetyczne jest w ostatecznym rozrachunku determinowane przez znaczenie leksykalne czasownika. Syntagmatyczne manifestowanie się accusativu, kolejnego tzw. przypadka gramatycznego w języku udmurckim, także jest ograniczane przez ten sam czynnik. Sygnifikacja genetivu w jego funkcji stricte adnominalnej wydaje się zdeterminowana z kolei przez znaczenie leksykalne obu komponentów syntagmy adnominalnej. W użyciu pozostałych przypadków udmurckich można dostrzec globalnie jeszcze mniej regularności. Ich użycie zdeterminowane jest albo przez leksykalny kontekst czasownikowy, albo przez rzeczownikowy. W pewnych okolicznościach współwystępują oba czynniki.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Bielecki, R. (2017). O restrykcjach leksykalnych w użyciu udmurckich przypadków końcówkowych. Studia Rossica Gedanensia, (4), 23–36. https://doi.org/10.26881/srg.2017.4.01

Numer

Dział

Studia i artykuły