Ритмы большого города ("Cимфония городского дня" Даниила Андреева)

Autor

  • Daniel Banasiak Akademia Obrony Narodowej

Słowa kluczowe:

symfonia poetycka, poemat, gatunek literacki, Daniił Andriejew, „moskiewski tekst

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest poematowi Daniiła Andriejewa Symfonia dnia miejskiego (1950). W analizowanym utworze pojawiają się motywy, związane z tematem miasta, szczególnie motyw pracy i świętowania, cywilizacji i utopii, sportu i nauki, twórczości i wolności, oraz duchowych, psychicznych i cielesnych potrzeb człowieka. Nowatorstwo syntezy gatunku poematu i muzycznej symfonii, jak też novum środków poetyckich sprzyjać ma takiemu przedstawieniu dynamiki stolicy w jej różnorodnych rejestrach, by symbolicznie wyrażała religijny, historyczny i filozoficzny światopogląd poety. W utworze prezentowane są bowiem poglądy pisarza zarówno na temat dokonujących się w radzieckiej stolicy zmian, związanych z planem socjalistycznej rekonstrukcji Moskwy (1935), jak i przeczucia nadciągających katastrof oraz obrazy metafizycznego ideału. Podobieństwo symfonii literackiej do jej klasycznego prototypu zasadza się zarówno na czteroczęściowej kompozycji Andriejewowskiego utworu, jak też na tonacji, rytmach, tempie i semantyce, adekwatnych do symfonii muzycznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Андреев Д.Л. Русские боги. [В:] Д.Л. Андреев. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1–2. Москва: Русский путь, 2006.

Белый А. Сочинения в двух томах. Т. 1. Москва: Издательство «Художественная литература», 1990.

Дашевская О.А. Жизнестроительный проект Даниила Андреева. [В:] Даниил Андреев. Pro et contra. Личность и творчество Д.Л. Андреева в оценке публицистов и исследователей. Ред. Г.Г. Садиков-Лансере. Санкт-Петербург: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2010, с. 78–102.

Лебедева E. Красное солнце. [Online] http://www.pravoslavie.ru/arhiv/050711121745.htm (27.10.2015).

Луцевич Л.Ф. «Серебряный век» русской поэзии. Кишинев: Лумина, 1994.

Риман Г. Музыкальный словарь. Перевод с нем. Б.П. Юргенсон. Москва: ДиректМедиа Паблишинг, 2008.

Романов Б. Вестник, или жизнь Даниила Андреева. Москва: Феория, 2011.

Opublikowane

2015-01-25

Jak cytować

Banasiak, D. . (2015). Ритмы большого города ("Cимфония городского дня" Даниила Андреева). Studia Rossica Gedanensia, 167–179. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/4418

Numer

Dział

Studia i artykuły