Современные изменения Бурятской культуры на Ольхоне

Autor

  • Елена B. Буровская Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева
  • Aleksandra Wierucka Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

Olkhon Buryats, local economy, everyday life, shamanism, tajlagan, globalization

Abstrakt

Życie Buriatów, należących do etni mongolskiej, tradycyjnie było skupione dokoła rybołówstwa i hodowli zwierząt domowych. Na wyspie Olchon znajdującej się na Bajkale do dziś mieszka niewielka grupa Buriatów, ale w ciągu ostatnich stu lat ich życie uległo wielu przemianom ze względu na politykę sowiecką, a później rosyjską oraz postępującą globalizację. W efekcie Buriaci częściowo zasymilowali się z rosyjską częścią narodu: wchodzą w mieszane związki małżeńskie i mówią wyłącznie po rosyjsku. Współcześnie również inne są źródła utrzymania, ponieważ wielu mieszkańców Olchonu żyje z usług w turystyce. Jednocześnie Buriaci podejmują refleksję nad swoją kulturą przywracając niektóre jej elementy, w tym szamanizm.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Басаева К.Д. Преобразования в семейно-брачных отношениях бурят (по материалам Аларского и Ольхонского районов Иркутской области). Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1974.

Басаева К.Д. Семья и брак у бурят, вторая половина ХIХ–начало ХХ вв. Научная библиотека диссертаций и авторефератов. [Оnline] <http://www.dissercat.com/content/semya-i-brak-uburyat-vtoraya-polovina-khikh-nachalo-khkh-vv#ixzz3gVFYobUK> (22.07.2015).

Гирченко В.П. Русские и иностранные путешественники XVII, XVIII и первой половины XIX веков о бурят-монголах. Улан-Удэ: Бурят-Монгольское государственное издательство, 1939.

Жамбалова С.Г. Профанный и сакральный миры ольхонских бурят, ХIХ−ХХ вв. Научная библиотека диссертаций и авторефератов. [Оnline] <http://www.dissercat.com/content/profannyi-i-sakralnyi-miry-olkhonskikh-buryat-khikh-khkh-vv#ixzz3gVY6Prsw> (22.07.2015).

Иметхенов А.Б., Долхонова Э.З., Елбаскин П.Н. Ольхон — край родной. Улан-Удэ: Издательство Бурятского государственного университета, 1997.

Павлинская Л.Р. Буряты, Сибирь. Этносы и культуры (народы Сибири в XIX в.). Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1995.

Центральноазиатский шаманизм: философские, исторические, религиозные аспекты. Материалы Международного научного симпозиума, 20–26 июня, Улан-Удэ, озеро Байкал. УланУдэ: Бурятское книжное издательство, 1996, c. 129–134.

Хагдаев В.В. Шаманский мир Приольхонья. [B:] Центральноазиатский шаманизм: философские, исторические, религиозные аспекты. Материалы Международного научного симпозиума 20−26 июня, Улан-Удэ, озеро Байкал. Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1996, c. 129−134.

Хангалов М.Н. Собраниe сочинений в трех томах. Т. 1. [Оnline] <http://rubur.ru/article/belyeshamany> (14.08.2015).

Basilov V.L. Chosen by the Spirits. [W]: Shamanic Worlds. Ritual and Lore of Siberia and Central Asia. Ed. by M. Balzer, New York: North Castle Book, 1997.

Eliade M. Shamanism, Princeton (New Jersey): Princeton University Press, 1974.

Fridman E.J.N. Sacred Geography. Shamanism Among the Buddhist Peoples of Russia. Budapest: Akademiai Kiado, 2004.

B. Kümin. Climbing Trees. The Transmission of Knowledge in Buryat Shamanism. “Shaman” 2001, № 9, с. 3–18.

Stutley M. Shamanism. An Introduction. London: Rutledge, 2003.

Opublikowane

2015-01-25

Jak cytować

Буровская Е. B., & Wierucka, A. (2015). Современные изменения Бурятской культуры на Ольхоне. Studia Rossica Gedanensia, 333–344. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/4431

Numer

Dział

Studia i artykuły