Русские и новогреческие фразеологизмы, выражающие скорость действия

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/srg.2017.4.05

Słowa kluczowe:

frazeologia rosyjska, frazeologia nowogrecka, szybkość, językoznawstwo, komparatystyka

Abstrakt

W rezultacie zaistniałych przemian społecznych i kulturowych człowiek XXI wieku coraz częściej oczekuje szybkich i skutecznych metod realizacji własnych postanowień, pokonywania trudności czy osiągnięcia sukcesu. Artykuł jest próbą komparatywnego przedstawienia rosyjskich i nowogreckich frazeologizmów wyrażających znaczenie szybkości akcji, określenia ich struktury semantycznej oraz wskazania zasadniczych podobieństw i różnic w użyciu tychże jednostek w codziennej komunikacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Siwczak, P. (2017). Русские и новогреческие фразеологизмы, выражающие скорость действия. Studia Rossica Gedanensia, (4), 72–80. https://doi.org/10.26881/srg.2017.4.05

Numer

Dział

Studia i artykuły