Procesy przyswajania, uczenia się i użycia języka

Autor

Słowa kluczowe:

przyswajanie języka ab initio, sprawności i umiejętności, glottodydaktyka i jej podział, wytwory duchowe i językowe

Abstrakt

Przedmiotem rozważań są następujące procesy: (1) Przyswajania (akwizycji) języka przez dziecko, które opanowuje stopniowo określony zasób słownictwa i reguł gramatycznych, budując jednocześnie własny magazyn-mechanizm językowy. (2) Uczenia się języka ojczystego lub obcego w warunkach edukacyjnych, gdzie zdobywa się i wiedzę teoretyczną o systemie języka, i o doskonaleniu jego sprawności i umiejętności komunikacyjnych (por. język ojczysty), a w przypadku języka obcego uczący przyswaja uporządkowany materiał leksykalno-gramatyczny, stanowiący podstawę receptywnego i produktywnego operowania nim. (3) Posługiwania się językiem w codziennych sytuacjach komunikacyjnych oraz w pracy badawczo-poznawczej, w wyniku której powiększa się inwentarz wyrazów używanego języka.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Szczodrowski, M. (2017). Procesy przyswajania, uczenia się i użycia języka. Studia Rossica Gedanensia, (4), 141–150. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/52

Numer

Dział

Studia i artykuły