"Twórcy rosyjskiego odrodzenia religijnego” –cykl wykładowy zorganizowany przez Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne w ramach „Gdańskich Wykładów Filozoficznych” (3 października – 12 grudnia 2019 roku, Gdańsk, Gdańska Biblioteka PAN, ul. Wałowa

  • Maria Urbańska-Bożek Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne
Słowa kluczowe: rosyjskie odrodzenie religijne, Fiodor Dostojewski, Włodzimierz Sołowiow, Mikołaj Bierdiajew, prawosławie, carat, Bogoczłowieczeństwo, zło, dobro, piękno, prawda, Chrystus

Abstrakt

Tekst ma charakter sprawozdania z cyklu dziesięciu wykładów poświęconych twórcom rosyjskiego odrodzenia religijnego, które odbyły się jesienią 2019 roku w Gdańskiej Bibliotece Polskiej Akademii Nauk. Cykl wykładowy został zorganizowany przez Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne w ramach projektu Gdańskie Wykłady Filozoficzne. Odbiorcy omawianego bloku tematycznego zaznajomili się z tradycją rosyjskiego renesansu religijnego przełomu XIX i XX wieku, zwanego Srebrnym Wiekiem w kulturze rosyjskiej – zostali zapoznani z rozwojem filozofii religijnej łączącej w ujmowaniu istnienia człowieka wymiar egzystencjalny, kulturowy i dziejowy. Przedstawiono sylwetki i dorobek naukowy głównych założycieli tej formacji intelektualnej: Fiodora Dostojewskiego i Włodzimierza Sołowjowa oraz ich następców: Mikołaja Bierdiajewa, Sergieja Bułgakowa, Mikołaja Fiodorowa, Jewgienija Trubeckoja, Pawła Florenskiego, Lwa Karsawina, Lwa Szestowa, Fiodora Stiepuna, Dymitra Mereżkowskiego, Iwana Iljina, Mikołaja Łosskiego, Siemona Franka, Georgija Florowskiego, Georgija Fiodotowa, Wasilija Rozanowa, Wiaczesława Iwanowa i innych.

Bibliografia

Besançon, A. (2006). Świadek wieku. T. 1. Zebrał i oprac. F. Memches. Przeł. K.S. Warszawa: Fronda.

Broda, M. (2011). „Zrozumieć Rosję”? O rosyjskiej zagadce-tajemnicy. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Ibidem.

Kaźmierczyk, Z., Urbańska-Bożek, M. (Red.) (2020). Karto-Teka Gdańska, nr 1(6): Rosyjski renesans religijny: Źródła – polemiki ‒ konteksty. Red. nauk. Z. Kaźmierczyk i M. Urbańska-Bożek. (Online): http://karto-teka.ptft.pl/pismo/numer-biezacy.html (dostęp 2.11.2020).

Lawrence, D.H. (2014). Przedmowa do Wielkiego Inkwizytora. Przeł. M. Rychter. Kronos: Metafizyka – Religia – Kultura, 1(28). (Online) https://kronos.org.pl/numery/kronos-1-282014/kronos-1-282014-2/ (dostęp 1.10.2020).

Nowak, P. (2013). „Na początku Bóg stworzył Rozanowa...” (przedmowa). W: Rozanow, W. Opadłe liście. Przeł. J. Chmielowski, I. Kania. Warszawa: Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego.

Radziński, E. (2005). Aleksander II: Ostatni wielki car. Przeł. E. Siemaszkiewicz, R. Śliwowski. Warszawa: Magnum.

Romaniuk, R. (2004). Dramat religijny Tołstoja. Warszawa: Biblioteka „Więzi”.

Rozanow, W. (2013). Opadłe liście. Przeł. J. Chmielowski, I. Kania. Warszawa: Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego.

Opublikowane
2020-12-15
Jak cytować
Urbańska-Bożek, M. (2020). "Twórcy rosyjskiego odrodzenia religijnego” –cykl wykładowy zorganizowany przez Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne w ramach „Gdańskich Wykładów Filozoficznych” (3 października – 12 grudnia 2019 roku, Gdańsk, Gdańska Biblioteka PAN, ul. Wałowa . Studia Rossica Gedanensia, (7), 261–278. https://doi.org/10.26881/srg.2020.7.19
Dział
Kronika