Przedmowa

Autor

Abstrakt

Przekład naukowy tekstu Gustawa Szpeta.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Bogusław Żyłko - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Profesor   doktor   habilitowany   nauk   humanistycznych;   profesor   emerytowany   Uniwersytetu  Gdańskiego,  profesor  zwyczajny  w  Akademii  Humanistyczno-Ekonomicznej  w  Łodzi.  Zajmuje  się  semiotyką  kultury  (autor  książek  o  szkole  tartusko-moskiewskiej),  rosyjskimi  doktrynami  estetycznymi  (zwłaszcza  literaturoznawczy-mi)  XX  wieku,  twórczością  naukowo-filozoficzną  Michaiła  Bachtina,  historią  idei.  Autor wielu przekładów z humanistyki rosyjskiej tego okresu  (m.in. opublikował we własnym tłumaczeniu i opracowaniu ponad 10 tomów prac semiotyków z grupy Tartu–Moskwa).  Zajmuje  się  także  udostępnianiem  polskiemu  środowisku  filozoficznemu  dzieł  filozofa-fenomenologa  polskiego  pochodzenia  Gustawa  Szpeta,  publikując  w swoim przekładzie jego książki: Wewnętrzna forma słowa: etiudy i wariacje na tematy Humboldta (Gdańsk 2013) i Zjawisko i sens: fenomenologia jako nauka podstawowa i jej problemy (Warszawa 2018). Obecnie pracuje nad książką o wschodnich intelektualnych fascynacjach Czesława Miłosza.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-31

Jak cytować

Szpet, G., & Żyłko, B. (2021). Przedmowa. Studia Rossica Gedanensia, (8), 319–327. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6680

Numer

Dział

Studia i artykuły