Filolog – detektyw. Grzegorz Ojcewicz, Wstęp do filologii śledczej. Wybór tekstów z lat 2008–2020 (Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2021, 560 ss.)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/srg.2021.8.21

Słowa kluczowe:

Grzegorz Ojcewicz, filologia śledcza, Marina Cwietajewa, rosyjscy dysydenci, recenzja

Abstrakt

Artykuł jest zapisem refleksji wywołanych lekturą książki Grzegorza Ojcewicza Wstęp do filologii śledczej. Wybór tekstów a lat 2008–2020. Szczególną uwagę zwracam w nim na zaproponowaną i zrealizowaną w kolejnych fragmentach monografii pionierską metodę badań Ojcewicza, polegającą na połączeniu w refleksji naukowej kompetencji filologa, historyka literatury i tekstologa z profesjonalizmem i aparatem śledczego. Mistrzowskie wykorzystanie nowej metody badawczej pozwoliło Autorowi wyjaśnić (lub zbliżyć się do wyjaśnienia) owiane tajemnicą historie życia, śmierci „wyklętych” pisarzy rosyjskich, ale także postaci historycznych. Wyjątkowe znaczenie w historii literatury zyskuje z pewnością rozdział poświęcony losom Mariny Cwietajewej, szczególnie ostatnim tygodniom jej życia.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Tadeusz Sucharski - Akademia Pomorska w Słupsku

Doktor habilitowany, profesor Akademii Pomorskiej w Słupsku; historyk literatury polskiej  i  rosyjskiej.  Zainteresowania  naukowe:  polska  literatura  Drugiej  Emigracji;  związki literatury polskiej z literaturą rosyjską i ukraińską; literatura i doświadczenie totalitaryzmu;  twórczość  Fiodora  Dostojewskiego.  Członek  International  Dostoevsky  Society. Autor monografii: Dostojewski Herlinga-Grudzińskiego (Lublin 2002); Polskie poszukiwania „innej” Rosji. O nurcie rosyjskim w literaturze Drugiej Emigracji (Gdańsk 2008),  za  którą  uhonorowany  został  Nagrodą  Polskiej  Akademii  Nauk  im.  Aleksandra Brücknera w dziedzinie literatury i filologii (2011); Literatura polska z sowieckiego „domu niewoli”. Poetyka. Aksjologia. Twórcy (Kraków 2021). Redaktor książki Dostojewski i inni. Literatura. Idee. Polityka (Katowice 2016); współredaktor książek: Przestrzenie  lęku.  Lęk  w  kulturze  i  sztuce  XIX–XX  wieku  (Słupsk  2006);  Autobiografizm i  okolice.  Prace  ofiarowane  Profesor  Małgorzacie  Czermińskiej  (Słupsk  2011);  Polska – Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Польща – україна. Спадщина і сучасність (Słupsk 2012); Polacy – Ukraińcy: historia, która łączy i dzieli (Słupsk – Gdańsk 2015); Między rusofobią a rusofilią.  Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku (Gdańsk 2016); „Rozliczanie” przeszłości. Relacje polsko-żydowskie w tekstach kultury XX i XXI wieku (Słupsk 2016); Poza rusofobią a rusofilią?  Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku (Słupsk 2019). Publikował prace  w  najważniejszych  polskich  pismach  historycznoliterackich  („Pamiętnik  Literacki”,  „Teksty  Drugie”,  „Przegląd  Rusycystyczny”,  „Roczniki  Humanistyczne”,  „Przegląd  Filozoficzny”)  oraz  w  tomach  zbiorowych  w  Polsce,  Rosji,  Ukrainie,  Białorusi,  Litwie, Węgrzech, Niemczech, Hiszpanii

Bibliografia

Herling-Grudziński, G. (1954). 7 śmierci Maksyma Gorkiego. Sherlock Holmes przy kominku. Wiadomości, 42 (446): 1.

Herling-Grudziński, G. (1992). Upiory rewolucji. Oprac. Z. Kudelski. Lublin: Wydawnictwo FIS.

Klimowicz, T. (1993). Obywatele Arkadii. Losy pisarzy rosyjskich po roku 1917. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mandelsztam, O. (1984). Poezje. Wybór, red. i posłowie M. Leśniewska. Kraków – Wrocław: Wydawnictwo Literackie.

Ojcewicz, G., Włodarczyk, R., Zajdel, D. (2009). Zabójstwo Sergiusza Jesienina. Studium kryminalistyczno-historycznoliterackie. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.

Ojcewicz, G. (2021). Wstęp do filologii śledczej. Wybór tekstów z lat 2008–2020. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Tajna smerti Gor’kogo: dokumenty, fakty, versii. (2017). Red. koll.: L.A. Spiridonova, O.V. Bystrova, M.A. Semaškina. Moskva: Izdatel’stvo AST [Тайна смерти Горького: документы, факты, версии. (2017). Ред. колл.: Л.А. Спиридонова, О.В. Быстрова, М.А. Семашкина. Москвa: Издательство АСТ].

Pobrania

Opublikowane

2021-12-31

Jak cytować

Sucharski, T. . (2021). Filolog – detektyw. Grzegorz Ojcewicz, Wstęp do filologii śledczej. Wybór tekstów z lat 2008–2020 (Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2021, 560 ss.). Studia Rossica Gedanensia, (8), 347–353. https://doi.org/10.26881/srg.2021.8.21

Numer

Dział

Recenzje, omówienia i polemiki