Profesor Tadeusz Bogdanowicz. Jubileusz 70-lecia urodzin

Autor

  • Irena Fijałkowska-Janiak Uniwersytet Gdański

Abstrakt

Przedruk: I. Fijałkowska-Janiak. O Jubilacie. [W:] Meandry słowiańskiej kultury.
Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Tadeuszowi Bogdanowiczowi.
Red. L. Kalita. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, s. 17–20.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2016-01-25

Jak cytować

Fijałkowska-Janiak, I. . (2016). Profesor Tadeusz Bogdanowicz. Jubileusz 70-lecia urodzin . Studia Rossica Gedanensia, 511–514. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6706

Numer

Dział

Kronika