Petersburskie lata „Marskiego” — Marszałka Carla Gustafa Emila Mannerheima — W fińskiej powieści Paavo Rintali "Moja Babcia i Mannerheim"

Autor

  • Bolesław Mrozewicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Słowa kluczowe:

Mannerheim, Paavo Rintala, Finlandia, literatura fińska, trylogia, Petersburg, zruszczony Fin

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na ukazaniu literackiego wizerunku marszałka Finlandii C.G.E. Mannerheima z okresu jego służby w armii carskiej w Petersburgu. Bohater utworu wykreowany został przez Paavo Rintalę, jednego z najbardziej znaczących fińskich prozaików po II wojnie światowej, w jego trylogii Moja babcia i Mannerheim. Pisarz usiłuje w swojej powieści rozprawić się z mitem marszałka Mannerheima, jaki rodził się w świadomości Finów, począwszy od chwili jego powrotu do ojczyzny z Rosji w 1917 roku i udziału w fińskiej wojnie domowej w 1918 roku (stanął na czele tworzonej armii fińskiej). Wówczas po raz pierwszy dawnemu carskiemu oficerowi i generałowi udało się uratować uzyskaną kilka miesięcy wcześniej niepodległość kraju. Rintala w pierwszej części trylogii, będącej przedmiotem analizy, koncentruje się na ważnym dla kształtowania osobowości Mannerheima okresie pobytu w Petersburgu — w Mikołajewskiej Szkole Kawalerii oraz w służbie oficerskiej w przybocznej gwardii cara (carów). Artykuł podkreśla te momenty w powieści, które w literackim wizerunku służyły demitologizacji postaci przyszłego marszałka i nadaniu mu właściwości zwyczajnego człowieka. Proces kształtowania tych cech (głównie wolicjonalnych) — jak akcentuje Rintala — przyczyniających się do godnej uwagi kariery wojskowej (a później politycznej), przypada na ważne dla rozwoju osobowego Mannerheima lata służby wojskowej i życia towarzyskiego w Petersburgu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Aronen E.–K. Yksinäinen ratsastaja. „Helsingin Sanomat. Kuukausiliite”. Kesäkuu 2002.

Białokur M. Mannerheim a Polska. Przyczynek do biografii marszałka Finlandii. „Zeszyty historyczne” 2001, nr 136, Paryż.

Brantberg R. Tsaarin upseeri. Tampere: Revontuuli, 2003.

Clements J. Mannerheim. Prezydent, żołnierz, szpieg. Przeł. D. Kurdwanowska, P. Gebethner Zakrzewo: Wydawnictwo Replika, 2010.

Jussila O., Hentilä S., Nevakivi J. Historia polityczna Finlandii 1809–1999. Kraków: Universitas, 2001.

Klinge M. Runebergs två fosterland. Borgå: Werner Söderström Oy, 1983.

Kolbe L. Marski — Ihminen. [W:] Mannerheim. Sotilas ja ihminen. Red. K. Sillanpää och H. Westermarck. Helsinki: Yliopistopaino, 1992.

Lehmusoksa R. Dining with Marshal Mannerheim. Helsinki: Ajatus Kirjat, 2005.

Mannerheim C.G.E. The Memoirs of Marshal Mannerheim. London: Cassell, 1953.

Mannerheim C.G.E. Wspomnienia. Przeł. K. Szelągowska. Wstęp i przypisy M. Kopczyńskiego. Seria Pamiętniki. Warszawa: Editions Spotkania, 1996.

Meri V. Suomen Marsalkka. Porvoo: Werner Söderström Oy, 1988.

Meri V. Aus dem Sturm in die Stille — Carl Gustav Mannerheim in der Schweiz. [W:] Bausteine. Die Schweiz und Finnland im Spiegel ihrer Begegnungen. „Jahrbuch für deutsch-finnische Literaturbeziehungen” 1991, nr 23, Helsinki.

Meri V. Suurmiehen luonne. [W:] Mannerheim. Sotilas ja ihminen. Red. K. Sillanpää och H. Westermarck. Helsinki: Yliopistopaino, 1992.

Mrozewicz B. Obrachunek z mitem Fina w twórczości Väinö Linny i Paavo Rintali. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2004.

Paasonen A. Marsalkan tiedustelupäällikkönä ja hallituksen asiamiehena. Helsinki: Weilin Göös, 1974.

Rintala P. Mummoni ja Mannerheim. Helsinki: Otava, 1980.

Screen J. The Years of Preparation. London: C. Hurst & Co, 1970.

Schicksalsschwere Zeiten. Marschall Mannerheim und die deutsch-finnischen Beziehungen 1939–1945.

Hrsg. von A. Jäntti. Berlin: Marion Holtkamp, 1997.

Szordykowska B. Historia Finlandii. Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2001.

Tommila P. Mannerheim ja Suomi ennen vuotta 1918. [W:] Mannerheim. Sotilas ja ihminen. Red. K. Sillanpää och H. Westermarck. Helsinki: Yliopistopaino, 1992.

Vlasov J. Mannerheim Pietarissa 1887–1904. Jyväskylä: Gummerus, 1994.

Pobrania

Opublikowane

2014-01-25

Jak cytować

Mrozewicz, B. (2014). Petersburskie lata „Marskiego” — Marszałka Carla Gustafa Emila Mannerheima — W fińskiej powieści Paavo Rintali "Moja Babcia i Mannerheim". Studia Rossica Gedanensia, (1), 474–489. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6734

Numer

Dział

Studia i artykuły