Wprowadzenie

Autor

  • Piotr Prósinowski Uniwersytet Gdański
  • Piotr Krzywdziński Uniwersytet Gdański

Abstrakt

Wprowadzenie do Ars Educandi nr 12.

 

mnisw141.png

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Przygotowanie anglojęzycznej wersji ostatnich 6 roczników (2012-2017) czasopisma naukowego Ars Educandi i ich wydanie w wersji online sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamski A., Krzywdziński P. et al., 2015, Socjologia światów wyobrażonych: fantastyka, gra, rekonstrukcja jako obszar transgresji, Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior.

Rodziewicz E., 2011, Między wstępem a tekstem. Co robi fikcja w pedagogice Romany Miller i w naszej książce? [w:] Wychowanie przez świat fikcyjny dla świata rzeczywistego, red. E. Rodziewicz, M. Cackowska, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Opublikowane

2015-12-15

Jak cytować

Prósinowski, P., & Krzywdziński, P. (2015). Wprowadzenie. Ars Educandi, (12), 5–8. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/1900

Inne teksty tego samego autora