Problematyka relacji osobowych w ujęciu Janusza Korczaka w odniesieniu do wychowawców i nauczycieli. Rekonstrukcja teoretyczno-empiryczna

Autor

  • Jolanta Kruk Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  • Mariola Pałka-Pilecka Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2019.46.06

Słowa kluczowe:

Janusz Korczak, wychowawca/nauczyciel, wychowanek/uczeń, relacja, personalizm dialogiczny

Abstrakt

Janusz Korczak’s works and pedagogical activities can be perceived on different levels. This text is a proposal of the analysis of Korczak’s achievements in the context of building personal relation-ships in the process of educating with respect to alumni and teachers-educators. In Conclusions the created reconstruction of the way Janusz Korczak understood mutual relations was interpreted in the context of the idea of dialogical personalism. It is a theoretical and empirical article based on Korczak’s works, the materials collected during a visit to Korczakianum. The method applied in this reconstruction was the fusion of the analysis of selected works and the open interview with the managers of this research lab.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamski F. (2005), Wprowadzenie: personalizm – filozoficzny nurt myślenia o człowieku i wychowaniu. W: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Warszawa, Wydawnictwo WAM.

Babicki C. (1928), Kursy dokształcające dla wychowawców zakładów opiekuńczo-wychowawczych. Uzasadnienie i program. W: H. Kirchner (red.), Janusz Korczak. Teoria a praktyka. Artykuły pedagogiczne (1919–1939). Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN.

Buber M. (1992), Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX.

Dereń E. (2011), Kształcenie nauczycieli szkół powszechnych (podstawowych) lata 1918–1939.https://sites.google.com/site/ksztalcenienauczycieli/organizacja-ksztalcenia-nauczycieli/lata1918-1939, 9.04.2019.

Frączek A. (2013), Zasłużeni dla pedagogiki specjalnej. „Szkoła Specjalna”, 4.

Grzegorzewska M. (1958), Listy do Młodego Nauczyciela. Cykl II. Warszawa, PZWS.

Jarowiecki J. (1983), Bibliografia polskich czasopism pedagogicznych (do 1979). Stefan Możdżeń, Julia Musiał, Kielce 1981 [rec.]. „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, 22(3).

Kaufmann J.C. (2010), Wywiad rozumiejący. Warszawa, Oficyna Naukowa.

Kirchner H. (red.) (2017), Janusz Korczak. Teoria a praktyka. Artykuły pedagogiczne (1919–1939). Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN.

Korczak J. (1919), Źródła wyrozumiałości. „Głos Nauczycielski”, 8. W: H. Kirchner (red.), Janusz Korczak. Teoria a praktyka. Artykuły pedagogiczne (1919–1939). Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN.

Korczak J. (1924/1925), Teoria i praktyka. „Szkoła Specjalna”, 2, I–III. W: H. Kirchner (red.), Janusz Korczak. Teoria a praktyka. Artykuły pedagogiczne (1919–1939). Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN.

Korczak J. (1925/1926), Wychowanie wychowawcy przez dziecko. „Szkoła Specjalna”, 2, I–III. W: H. Kirchner (red.), Janusz Korczak. Teoria a praktyka. Artykuły pedagogiczne (1919–1939). Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN.

Korczak J. (1926), Skarga. „Wychowanie Przedszkolne”, 6, czerwiec. W: H. Kirchner (red.), Janusz Korczak. Teoria a praktyka. Artykuły pedagogiczne (1919–1939). Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN.

Korczak J. (1926/1927), Kasta autorytetów. „Szkoła Specjalna”, 4, VII–IX 1927. W: H. Kirchner (red.), Janusz Korczak. Teoria a praktyka. Artykuły pedagogiczne (1919–1939). Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN.

Korczak J. (1927), Dwa razy dwa – cztery (Jak wychowywać dziecko). „Praca Szkolna”, 4, 30 IV. W: H. Kirchner (red.), Janusz Korczak. Teoria a praktyka. Artykuły pedagogiczne (1919–1939). Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN.

Korczak J. (1928/1929), Zasady wychowania w internatach. „Szkoła Specjalna”, 3–4, IV–IX.W: H. Kirchner (red.), Janusz Korczak. Teoria a praktyka. Artykuły pedagogiczne (1919–1939). Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN.

Korczak J. (1935), Radio dla dzieci. „Pion”, 42, 19 X. W: H. Kirchner (red.), Janusz Korczak. Teoria a praktyka. Artykuły pedagogiczne (1919–1939). Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN.

Korczak J. (1937), Nowy wychowawca. „Das Kind”, 2, październik. W: H. Kirchner (red.), Janusz Korczak. Teoria a praktyka. Artykuły pedagogiczne (1919–1939). Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN.

Korczak J. (1938), Wychowawca a dziecko. (Notatki z rozmów seminaryjnych). „Unzer Frajhajt”, 2, kwiecień. W: H. Kirchner (red.), Janusz Korczak.Teoria a praktyka. Artykuły pedagogiczne (1919–1939). Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN.

Korczak J. (1978), Jak kochać dziecko. W: A. Lewin (red.), Janusz Korczak. Pisma wybrane. T. 1, Warszawa, Nasza Księgarnia.

Korczak J. (2017), Momenty wychowawcze. Warszawa, Dragon.

Kowalczyk S. (2010), Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły. Lublin, Wydawnictwo KUL.

Łobocki M. (1997), Przygotowanie nauczycieli do osobowej relacji z uczniem. W: W.M. Wołoszyn (red.), Aksjodeontologiczne aspekty relacji osobowych w procesach edukacyjnych. Bydgoszcz, Wydawnictwo WSP.

Milerski B. (2016), Pedagogika dialogu jako pedagogika hermeneutyczna. W: D. Jankowska, M. Grzelak-Klus (red.), Pedagogika dialogu. Dialog jako droga rozumienia i samorozumienia. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Nowak M. (2000), Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin, RW KUL.

Wywiad z Martą Ciesielską oraz Anną Czernow, przeprowadzony 25 marca 2019 r., Korczakianum, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2019-09-30

Jak cytować

Kruk, J. ., & Pałka-Pilecka, M. (2019). Problematyka relacji osobowych w ujęciu Janusza Korczaka w odniesieniu do wychowawców i nauczycieli. Rekonstrukcja teoretyczno-empiryczna. Problemy Wczesnej Edukacji, 46(3), 58–69. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.46.06

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły