Pracownia wczesnej edukacji jako środowisko uczące. Rekonstrukcja teoretyczna i uwagi praktyczne

Autor

  • Jolanta Kruk Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2018.42.09

Słowa kluczowe:

pracownia wczesnej edukacji, kształcenie nauczycieli, laboratorium, środowisko uczenia, narzędzia i pomoce dydaktyczne

Abstrakt

The paper pertains to the reconstruction of theoretical assumptions related to the education proces of early education teachers with the use of learning environment. It is a proposition of reshaping the current preparatory schedule for teachers working with children from its traditional form into a formula based on laboratory work. Among various topics the article discusses theoretical grounds for the early education workshop derived from the concept of the learning environment. It also attempts to define the discussed terms in the cultural context. The article closes with a section devoted to practical recommendations worth taking into account when establishing the workshop.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Afeltowicz Ł. (2011), Laboratoria w działaniu. Innowacja technologiczna w świetle antropologii nauki. Warszawa, Oficyna Naukowa.

Bauman T. (2015), Niepraktyczne i łatwe studia pedagogiczne. W: D. Urbaniak-Zając (red.), Akademickie kształcenie pedagogów w procesie zmiany. Perspektywy teoretyczne i doświadczenia absolwentów. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Bauman T. (2011), Proces kształcenia w uniwersytecie w perspektywie potrzeb nauczycieli akademickich i oczekiwań studentów. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Bruner J.S. (2006), Kultura edukacji. Kraków, Univeristas.

Czetwertyńska G. (2008), Laboratorium Edukacyjne OBTA/MISH. W: A. Czetwertyński (red.), Laboratorium Edukacyjne. Warszawa, Laboratorium Edukacyjne MISH Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną.

Dereń A., Tersa J., Sadoń-Osowiecka T. (2010), Nauczycielskie zmagania z podstawą programową. Ku nowym odczytaniom dokumentów i praktyk szkolnych. Kartuzy, Centrum Inicjatyw Edukacyjnych.

Filipiak E. (2012), Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Gołębniak B., Zamorska B. (2014), Nowy profesjonalizm nauczycieli. Podejścia – praktyka – przestrzeń rozwoju. Wrocław, Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Gomuła T., Dyrda T. (2006), Standardy przygotowania pedagogicznego kandydatów na nauczycieli, (w:) T. Gomuła, T. Dyrda (red.), Kształcenie kandydatów na nauczycieli. Teoria – praktyka. Kielce, Akademia Świętokrzyska.

Hall E.T. (1978), Ukryty wymiar. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Klus-Stańska D., Nowicka M. (2009), Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Klus-Stańska D. (2010), Infantylizujący stereotyp nauczycielki wczesnej edukacji. W poszukiwaniu kontekstu i źródeł ukrytego dyskursu „naszej Pani”. „Kultura i Edukacja”, nr 2(76).

Klus-Stańska D. (red) (2014), Antyedukacja wczesnoszkolna. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kruk J. (2014), Dezintegracja szkolnego środowiska oraz możliwości jego harmonizowania. W: D. Klus-Stańska (red) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kruk J. (2015) Metodyka jako praktyka kulturowa (archetypowa). Ku źródłom zmiany w dydaktyce. „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 1(28).

Kwiatkowska H. (2005), Tożsamość nauczycieli; między anomią a heteronomią. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Latour B. (2010), Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Kraków, Wydawnictwo Universitas.

Łukaszewicz R. (1991), Edukacja dialektyczna i szkoła przyszłości. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Rutkowiak J., Potulicka E. (2010), Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków, Oficyna Wydawnicza„Impuls”.

Śliwerski B. (2015), Nauczyciele w gorsecie MEN-skich regulacji. W: H. Kwiatkowska (red.), Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Śliwerski B. (2013), Diagnoza uspołecznienia szkolnictwa publicznego III RP w gorsecie centralizmu. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Akty prawne i publikacje internetowe

Abriszewski K. (2007), Teoria Aktora-Sieci Bruno Latoura. „Teksty drugie”, 1–2, wyd. Centrum Humanistyki Cyfrowej, http://rcin.org.pl/Content/51075/WA248_67121_P-I-2524_abriszew-teoria.pdf, odczyt 8.08.2018.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem, Ministerstwo Edukacji Narodowej, dostęp: 8.08.2018.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1644).

Pobrania

Opublikowane

2018-09-30

Jak cytować

Kruk, J. (2018). Pracownia wczesnej edukacji jako środowisko uczące. Rekonstrukcja teoretyczna i uwagi praktyczne. Problemy Wczesnej Edukacji, 42(3), 86–93. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.42.09