Z doświadczeń uczestników projektu THRIECE – perspektywa dziecka i dorosłego

Autor

  • Agnieszka Nowak-Łojewska Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2020.49.09

Słowa kluczowe:

projekt THRIECE, edukacja holistyczna, relacyjna i inkluzywna, wczesna edukacja

Abstrakt

The text is a description of the international project THRIECE (Agreement 2017-1-IE01- KA201-025698) realised as Erasmus+ Programme in 2017-2020. Experiences of its participants (teachers and children 3 to 10 years old) were reconstructed. In this article a qualitative analysis of teachers’ utterances was applied and children’s narrations with mosaic approach were used. Classes observations, children’s utterances and their pieces of work were helpful. As a result of the research, an innovative approach was revealed with elements of holistic, relational and inclusive education, which are the three basic pillars of the project. These innovative ideas resulted in examples of new interesting educational practices.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Campbell D.T. (1975), Degrees of freedom and case study. „Comparative Political Studies”, 8.

Clark A. (2005), Talking and listening to children. W: M. Dudek (ed.), Children’s space. Oxford, Elsevier.

Červinková H., Gołębniak B.D. (red.) (2013), Edukacyjne badania w działaniu. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Denzin N.K. (1989), The research act. Englewood Cliffs, Prentice-Hall.

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (1997), Wkraczanie na pole badań jakościowych. Wprowadzenie do podręcznika. W: Z. Kwieciński (red.), Socjologia wychowania. T. III. Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. „Acta Universitatis Nicolai Copernici”.

Flick U. (2004), Triangulation in qualitative research. W: U. Flick, E. von Kardoff, I. Steinke (eds.), A companion to qualitative research. London, Sage.

Flick U. (2010), Projektowanie badań jakościowych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gawlicz K., Röhnborn B. (2014), Edukacja przedszkolna: pytanie o demokrację. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Kemmis S., Wilkinson M. (1998), Participatory action research and the study of practice. W: B. Atwep, S. Kemmis, P. Weeks (eds.), Action research in practice. Partnerships for Justice in education. London, Routledge.

Korporowicz L. (2011), Ewaluacja jako animacja. W kierunku ewaluacji piątej generacji. W: G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stake R.E. (2009), Jakościowe studium przypadku. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych. T. 1. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stemplewska-Żakowicz K. (1996), Osobiste doświadczenie a przekaz społeczny. O dwóch czynnikach rozwoju poznawczego. Wrocław, Wydawnictwo Leopoldinum.

Yin R.K. (2015), Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zwiernik J. (2012), Podejście mozaikowe w badaniu doświadczania przez dzieci życia codziennego w instytucjach wczesnej opieki i edukacji. „Przegląda Badań Edukacyjnych”, 2.

Zwiernik J. (2015), Podejścia badawcze w poznawaniu wiedzy dziecka. W: J. Uszyńska-Jarmoc, M. Bilewicz (red.), Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-17

Jak cytować

Nowak-Łojewska, A. (2020). Z doświadczeń uczestników projektu THRIECE – perspektywa dziecka i dorosłego. Problemy Wczesnej Edukacji, 49(2), 103–114. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.49.09

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły