Pokolenie Alfa w szkole. Działania projektowo-wdrożeniowe z wykorzystaniem ICT

Autor

  • Eunika Baron-Polańczyk Uniwersytet Zielonogórski
  • Agnieszka Nowak-Łojewska Akademia Marynarki Wojennej

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2022.55.07

Słowa kluczowe:

generacje X, Y, Z, Alfa, edukacja, nowe technologie, wykorzystywanie ICT, działania projektowo-wdrożeniowe

Abstrakt

The text describes project activities which were created in response to the previous diagnostic-correlation research within the area of ICT competences carried out among schoolchildren and teachers in Lubuskie and adjacent voivodeships by E. Baron-Polańczyk. It consists of a theoretical introduction including the characteristics of website-related education, some reflexions on X, Y, Z and Alpha generations as well as the interpretation of activities of these groups in modern school. The following part of the text comprises some examples of project activities carried out in 2017–2022 among children and teenagers from rural areas and small towns of Lubuskie voivodeship. These activities exploited practical methods of mixed education, learning through experiencing and interdisciplinary education based on STEAM concept. A lot of attention was paid to solutions inspired by Lego sets: Lego MINDSTORMS, Lego Classic, Lego Education etc.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Baron-Polańczyk E. (2011), Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Baron-Polańczyk E. (2014), Uczenie się wspomagane metodami i narzędziami ICT w perspektywie dyskursu konektywistycznego. „Edukacja – Technika – Informatyka”, 5(2).

Baron-Polańczyk E. (2018), My i Oni. Uczniowie wobec nowych trendów ICT. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Baron-Polańczyk E. (2019a), Relacje nauki i społeczności lokalnej na przykładzie zrealizowanych projektów. „Relacje. Studia z Nauk Społecznych”, 2019(7).

Baron-Polańczyk E. (2019b), Reasons for using ICT by children and adolescents in their daily practice (research report). Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Baron-Polańczyk E. (2021), Correlation between Pupils’ and Teachers’ Opinions regarding the Spheres and Effects of ICT Use by Children and Teenagers (Research Report) [Korelacja opinii uczniów i nauczycieli w zakresie obszarów i skutków korzystania przez dzieci i młodzież z narzędzi ICT (raport z badań)]. „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio”, 48(4), DOI: 10.34766/fetr.v48i4.937.

Bennett S., Maton K., Kervin L. (2008), The ‘digital natives’ debate: A critical review of the evidence. „British Journal of Educational Technology”, 39.

Bruner J.S. (1978), Poza dostarczone informacje. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dijk J.A.G.M. van (2010), Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci. Warszawa, PWN.

Downes S. (2007), Learning network in practice. „Emerging Technologies for Learning”, 2.

Dylak S. (2012), Metoda projektów płaszczyzną wzajemnego dostrajania się szkoły i digital natives. „Neodidagmata”, 33/34.

Harris A., Bruin L.R. de (2018), Secondary school creativity, teacher practice and STEAM education: An international study. „Journal of Educational Change”, 19, DOI: 10.1007/s10833-017-9311-2.

Jemielniak D. (2021), Socjologia Internetu. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Juszczyk S. (2006), Statystyka dla pedagogów. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

King B.M., Minium E.W. (2020), Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Klus-Stańska D. (2018), Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kordziński J. (2018), Szkoły uczenia się. Warszawa, Wolters Kluwer.

Krztoń W. (2015), XXI wiek – wiekiem społeczeństwa informacyjnego. „Modern Management Review”, 3.

Kubala-Kulpińska A. (2019), Pokolenie XXI wieku. Jak je wychować i nie zwariować? „Głos Pedagogiczny”, 26.

Levinson P. (2013), New New Media. 2th ed. Boston, Pearson.

McCrindle M. (2010), The ABC of XYZ. Understanding the Global Generations. Sydney, University of New South Wales Press.

Mead M. (2000), Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Morańska D., Jędrzejko M.Z., Ciesielska M. (2022), Edukacja w cyfrowym świecie. Edukacja 4.0. Toruń, Akapit.

Morbitzer J. (2005), Dziecko w świecie, czyli o potrzebie edukacji medialnej i informatycznej. W: J. Kuźma, J. Morbitzer (red.), Edukacja szkoła – nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Osmańska-Furmanek W., Furmanek M. (2006), Pedagogika mediów. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 3. Gdańsk, GWP.

Plebańska M., Szyller A. (2022), STEAM-owe przedszkole. Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Prensky M. (2001), Digital Natives, Digital Immigrants. Part 1. „On the Horizon”, 9(5).

Pyżalski J. (2012), The Digital generation gap revisited: constructive and dysfunctional patterns of social media usage. W: A. Costabile, B. Spears (eds.), The impact of technology on relationship in educational settings. New York, Routledge.

Pyżalski J. (2016), Od paradygmatu ryzyka do paradygmatu szans – prospołeczne i prorozwojowe używanie Internetu przez dzieci i młodzież. W: M. Tanaś (red.), Nastolatki wobec Internetu. Warszawa, NASK.

Pyżalski J. (2019), Cyfrowa pedagogika medialna. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pyżalski J., Plewka Cz. (2022), Do jakiego świata powinna przygotowywać współczesna szkoła? „Edukacja Humanistyczna”, 1(46).

Siemieniecki B. (2013), Pedagogika kognitywistyczna. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Siemieniecki B. (red.) (2007), Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Smolbik-Jęczmień A. (2013), Rozwój kariery zawodowej wśród przedstawicieli pokolenia X i Y – nowe wyzwania. „Management Review”, 20(4).

Stunża G. (2016), Edukacja wersja beta: pokolenia Z i pokolenie Alfa a kompetencje uczestnictwa w kulturze. „Kultura Popularna”, 4.

Szpunar M. (2010), W stronę nowych mediów. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Szurek M. (2017), Kształty i kolory matematyki. Wycieczka z klockami Lego. Opole, Wydawnictwo Nowik Sp.

Tanaś M., Kamieniecki W., Bochenek M., Wrońska A., Lange R., Fila M., Loba B. (2016), Nastolatki 3.0. Wyniki ogólnopolskiego badania nastolatków w szkołach. Warszawa, NASK.

Źródła internetowe

Akademia Programowania i Robotyki (WWW), https://www.facebook.com/AkademiaProgramowaniaiRobotyki/, 12.10.2022.

Bailenson J. (2020), Why Zoom Meetings Can Exhaust Us. „Wall Street Journal. Opinion”, 3 April, https://www.wsj.com/articles/why-zoommeetings-can-exhaust-us-11585953336, 14.10.2022.

Doucet A., Netolicky D., Timmers K., Tuscano F.J. (2020), Thinking about Pedagogy in an Unfolding Pandemic: An Independent Report on Approaches to Distance Learning During COVID19 School Closures. https://issuu.com/educationinternational/docs/2020_research_covid-19_eng, 14.10.2022.

D’Souza K. (2020), Distance learning stokes fears of excessive screen time. EdSource, 23 November, https://edsource.org/2020/distance-learning-stokes-fears-of-excessive-screen-time/644165, 14.10.2022.

Arduino Education (WWW), Empower scientist and artists of the future. https://www.arduino.cc/education, 13.09.2022.

FIRST Robotics Competition is… (2018), YouTube, https://www.youtube.com/watch v=wSA6InzFAZE&list=RDCMUCyJqS0n0h5f3yeYxEADZuvQ&index=2, 13.09.2022.

Fundacja Nowoczesna Polska (2014), Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Edukacja Medialna, https://edukacjamedialna.edu.pl/kompetencje/, 14.10.2022.

Hom E.J., Dobrijevic D. (2022), What is STEM Education? LiveScience, 17 February, https://www.livescience.com/43296-what-is-stem-education.html, 13.09.2022.

Institute for Arts Integration and STEAM (WWW), What is STEAM education? The definitive guide for K-12 schools. https://artsintegration.com/what-is-steam-education-in-k-12-schools/, 13.09.2022.

Kubów M. (2019), Pokolenie Z – dzieci cyfrowej rewolucji. Digital and More, 10 września, https://digitalandmore.pl/pokolenie-z-dzieci-cyfrowej-rewolucji/, 14.10.2022.

Lego Education (WWW), Renewable Energy. https://education.lego.com/en-us/lessons/renewableenergy, 13.09.2022.

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 (WWW), Product Resources & Support. https://education.lego.com/en-us/product-resources/mindstorms-ev3/teacher-resources/classroom-materials, 13.09.2022.

Lillington K. (2005), ‘Hard fun’ enables children to learn through enjoyment. „The Irish Times”, 11 February, https://www.irishtimes.com/business/hard-fun-enables-children-to-learn-throughenjoyment-1.4, 14.10.2022.

Murphy K. (2020), Why Zoom is Terrible, „The New York Times”, 4 May, https://nyti.ms/35hnfN7, 14.10.2022.

Resnick M. (WWW), Ucz się kodować, koduj, aby się uczyć. https://scratch.mit.edu/about, 10.10.2022.

Rhode Island School of Design (WWW), STEM to STEAM, http://stemtosteam.org/, 13.09.2022.

Siemens G. (2005), Connectivism. A Learning Theory for the Digital Age. „International Journal of Instructional Technology and Distance Learning”, 2(1). http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm, 13.09.2022.

STEAM Akademia (2018), https://www.youtube.com/watch?v=FZsvSVz673g&feature=emb_logo

Szkoła w Chmurze (WWW), https://szkolawchmurze.org/o-nas, 11.10.2022.

TIMOC BRICKS, Ukończone budowy Lego Miasta!#4 (2022), YouTube, https://youtu.be/JgvBoDcL9bU, 14.10.2022.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-12

Jak cytować

Baron-Polańczyk, E., & Nowak-Łojewska, A. (2022). Pokolenie Alfa w szkole. Działania projektowo-wdrożeniowe z wykorzystaniem ICT. Problemy Wczesnej Edukacji, 55(2), 94–105. https://doi.org/10.26881/pwe.2022.55.07

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły