Asymmetrien im deutschen und polnischen kollektiven Gedächtnis als Hintergrund der polnischen Sebald-Übersetzungen

Autor

  • Katarzyna Lukas Universität Gdańsk

Słowa kluczowe:

pamięć zbiorowa, W.G. Sebald, przekład, Holocaust

Abstrakt

Asymetrie niemieckiej i polskiej pamięci zbiorowej jako kontekst polskich przekładów prozy W.G. Sebalda

W artykule podjęto próbę wykorzystania kategorii „pamięci zbiorowej” (w oparciu o niemieckie badania kulturoznawcze nad pamięcią, reprezentowane m.in. przez Jana i Aleidę Assmannów oraz Astrid Erll) w studiach nad przekładem artystycznym, rozumianym jako jedna z form recepcji dzieła literackiego. Przydatność pojęcia „pamięci zbiorowej” pokazano na przykładzie prozy W.G. Sebalda i jej recepcji w Polsce. Opóźnienie w publikacji przekładów oraz specyficzna kolejność, w jakiej poszczególne utwory niemieckiego pisarza prezentowane są polskim czytelnikom, jak również głosy polskich krytyków literackich, którzy zwracają uwagę na inne aspekty niż krytycy niemieccy – te zjawiska recepcji można wytłumaczyć rozbieżnościami między polską a niemiecką pamięcią zbiorową. Różnice te dotyczą takich problemów, jak np. historiozoficzna interpretacja Holocaustu i możliwość jego przedstawienia środkami estetycznymi, a także ocena europejskiego dziedzictwa kolonialnego. W artykule poruszono także problem języka jako elementu i medium pamięci zbiorowej. Porównanie oryginałów Sebalda z polskimi przekładami wykazało, że wskutek różnic systemowych między polskim a niemieckim w tłumaczeniu nie zawsze udaje się oddać specyfikę idiolektu Sebalda, wykorzystującego różne socjolekty i odmiany historyczne języka niemieckiego. Aluzje językowe do pewnych treści niemieckiej pamięci kulturowej stają się zatem nieczytelne dla polskich odbiorców.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Primärliteratur mit Siglen

Sebald, W.G. (1992/1994): Die Ausgewanderten. Vier lange Erzählungen. Frankfurt/Main. (= AUSG)

Sebald, W.G. (1995/2011): Die Ringe des Saturn. Eine englische Wallfahrt. Frankfurt/Main. (= RS)

Sebald, W.G. (2001/2008): Austerlitz. Frankfurt/Main. (= A)

Sebald, W.G. (2005): Wyjechali. Übers. Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa. (= AUSG-Pl)

Sebald, W.G. (2007/2009): Austerlitz. Übers. Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa. (= A-Pl)

Sekundärliteratur

Assmann, Aleida (2002): Gedächtnis als Leitbegriff der Kulturwissenschaften. In: Musner, Lutz/Wunberg, Gotthart (Hg.): Kulturwissenschaften. Forschung – Praxis – Positionen. Wien, 27–45.

Assmann, Aleida (2006): Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München.

Assmann, Aleida (1999/2009): Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München.

Assmann, Jan (1988): Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität. In: Ders./Hölscher, Tonio (Hg.): Kultur und Gedächtnis. Frankfurt/Main, 9–19.

Assmann, Jan (1992/2007): Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München.

Bolecki, Włodzimierz (2007): Myśli różne o postkolonializmie. Wstęp do tekstów nie napisanych [Diverse Gedanken über den Postkolonialismus. Einführung in nicht geschriebene Texte]. In: Teksty Drugie 4/2007, 6–13.

Ceuppens, Jan (2008): Das belgische Grabmal. Sebalds 19. Jahrhundert. In: Heidelberger-Leonhard, Irene/Tabah, Mireille (Hg.): W. G. Sebald. Intertextualität und Topographie. Berlin, 93–109.

Eggers, Christoph (2011): „Das Dunkel durchdringen, das uns umgibt.“ Die Fotografie im Werk von W.G. Sebald. Frankfurt/Main.

Erll, Astrid (2011): Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung. Stuttgart/ Weimar.

Fuchs, Anne (2004): Die Schmerzensspuren der Geschichte. Zur Poetik der Erinnerung in W.G. Sebalds Prosa. Köln/Weimar/Wien.

Gosk, Hanna (1985): W kręgu „Kuźnicy“. Dyskusje krytycznoliterackie lat 1945–1948 [Im Umkreis der Wochenzeitung Kuźnica. Literaturkritische Diskussionen der Jahre 1945–1948]. Warszawa.

Halbwachs, Maurice (1985): Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen. Frankfurt/Main (franz. Original: Les cadres sociaux de la mémoire. Paris).

Ilsemann, Mark (2006): Going Astray: Melancholy, Natural History, and the Image of Exile in W.G. Sebalds Austerlitz. In: Denham, Scott/McCulloh, Mark (Hg.): W. G. Sebald. Memory – History – Trauma. Berlin, New York, 301–314.

Jeziorkowski, Klaus (2007): Peripherie als Mitte. Zur Ästhetik der Zivilität – W.G. Sebald und sein Roman Austerlitz. In: Martin, Sigurd/Wintermeyer, Ingo (Hg.): Verschiebebahnhöfe der Erinnerung. Zum Werk W.G. Sebalds. Würzburg, 69–80.

Kridl, Manfred (1963): Lord Jim Conrada [Conrads Lord Jim]. In: Kocówna, Barbara (Hg.): Wspomnienia i studia o Conradzie [Erinnerungen und Studien zu Joseph Conrad]. Warszawa, 290–328.

Kurkiewicz, Juliusz (2009): Pierścienie bez Nibelungów [Ringe ohne die Nibelungen; Besprechung von Die Ringe des Saturn in poln. Übers.]. In: Gazeta Wyborcza 06.01.2009.

Maciejewska, Irena (1992): Doświadczenie getta w literaturze polskiej [Die Ghetto-Erfahrung in der polnischen Literatur]. In: Brodzka, Alina et al. (Hg.): Słownik literatury polskiej XX wieku [Wörterbuch der polnischen Literatur des 20. Jh.s]. Wrocław, Warszawa, Kraków, 331–341.

Martin, Sigurd (2007): Lehren vom Ähnlichen. Mimesis und Entstellung als Werkzeuge der Erinnerung im Werk W.G. Sebalds. In: Ders./Wintermeyer, Ingo (Hg.): Verschiebebahnhöfe der Erinnerung. Zum Werk W. G. Sebalds. Würzburg, 81–103.

Öhlschläger, Claudia (2006): Beschädigtes Leben. Erzählte Risse. W.G. Sebalds poetische Ordnung des Unglücks. Freiburg i.Br., Berlin, Wien.

Saryusz-Wolska, Magdalena (2009): Wprowadzenie [Einführung]. In: Dies. (Hg.): Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka [Kollektives und kulturelles Gedächtnis. Die gegenwärtige deutsche Perspektive]. Kraków, 7–38.

Saryusz-Wolska, Magdalena (2011): Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach [Begegnungen zwischen Zeit und Ort. Studien zu Gedächtnis und Städten]. Warszawa.

Sebald, W.G. (2012): „Auf ungeheuer dünnem Eis“. Gespräche 1971–2001. Hg. von Torsten Hoffmann. Frankfurt/Main.

Welzer, Harald (2001): Das soziale Gedächtnis. In: Ders. (Hg.): Das soziale Gedächtnis. Geschichte, Erinnerung, Tradierung. Hamburg, 9–21.

Young, James E. (2001): Zwischen Geschichte und Erinnerung. Über die Wiedereinführung der Stimme der Erinnerung in die historische Erzählung. In: Welzer, Harald (Hg.): Das soziale Gedächtnis. Geschichte, Erinnerung, Tradierung. Hamburg, 41–62.

Zucchi, Matthias (2007): Zur Kunstsprache W. G. Sebalds. In: Martin, Sigurd/Wintermeyer, Ingo (Hg.): Verschiebebahnhöfe der Erinnerung. Zum Werk W. G. Sebalds. Würzburg, 163–181.

Opublikowane

2014-09-26

Jak cytować

Lukas, K. (2014). Asymmetrien im deutschen und polnischen kollektiven Gedächtnis als Hintergrund der polnischen Sebald-Übersetzungen. Studia Germanica Gedanensia, (31), 224–237. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1495