Rosja widziana przez pryzmat polskiego reportażu literackiego (Monika Wiszniowska, Zobaczyć – opisać – zrozumieć. Polskie reportaże literackie o rosyjskim imperium. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/srg.2019.6.20

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barańczak, S. (1996). Poezja i duch uogólnienia: Wybór esejów 1970–1995. Kraków: Znak.

Ożenek, [program teatralny] (2015). Czapla-Oslislo, A., Świtalska, I, (Red.). Katowice: Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego.

Wiszniowska, M. (2017). Zobaczyć – opisać – zrozumieć: Polskie reportaże literackie o rosyjskim imperium. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-28

Jak cytować

Krakowiak, M. (2019). Rosja widziana przez pryzmat polskiego reportażu literackiego (Monika Wiszniowska, Zobaczyć – opisać – zrozumieć. Polskie reportaże literackie o rosyjskim imperium. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017). Studia Rossica Gedanensia, (6), 261–264. https://doi.org/10.26881/srg.2019.6.20

Numer

Dział

Recenzje, omówienia i polemiki