Nr 6 (2019)

Studia_Rossica_Gedanensia_okładka
Odrzuconych manuskryptów 16%
Udział autorów zagranicznych w tomie 61%

Tom 6 ukazał się we współpracy z Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza - Oddziałem Gdańskim.

Polskie_Towarzystwo_Literackie_(1)6.jpg

Opublikowane: 2019-12-28

Od Redaktora

Studia i artykuły