Nr 6 (2019)

Studia_Rossica_Gedanensia_okładka
 
Tom 6 ukazał się we współpracy z Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza - Oddziałem Gdańskim.

Polskie_Towarzystwo_Literackie_(1)6.jpg

Opublikowane: 2019-12-28

Od redaktora

Studia i artykuły