Sekrety hiszpańskiej ambasady w Rosji. Matryca szyfrowa księcia de Liria z 1727 roku

Autor

  • Cezary Taracha Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słowa kluczowe:

dyplomacja, kryptografia, książę de Liria, relacje hiszpańsko-rosyjskie, XVIII wiek

Abstrakt

W 1727 roku przybył do Petersburga w charakterze ambasadora króla Filipa V książę de Liria. Głównym celem jego misji było pozyskanie wsparcia Rosji dla hiszpańskich planów inwazji na Wielką Brytanię. Wśród dokumentów, jakie dyplomata otrzymał przed wyjazdem z Madrytu, znajdowała się matryca szyfrowa do prowadzenia sekretnej korespondencji z dworem.

Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie tego dokumentu, jego konstrukcji, strukturze, elementom kodowanym i kodującym, dodatkowym zabezpieczeniom oraz ocenie jego wartości.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bazylow L. Historia Rosji. Wyd. 3 uzup. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.

D. Jacobo Stuart, hijo del Mariscal de Berwick, embajador en Rusia. Conferencia pronunciada en la Escuela Diplomática el dia 5 de mayo de 1951. Madrid: Escuela Diplomática, 1951.

Hall E.T. Bezgłośny język. Przeł. R. Zimand i A. Skarbińska. Słowo wstępne M. Płachecki. Seria Biblioteka Myśli Współczesnej. Plus Minus Nieskończoność. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.

Llabres J.B. Los buques de la marina imperial rusa en Baleares (1769–1914). „Revista General de Marina” 1972, nr 182, s. 121–137.

Lynch J. El siglo XVIII. Seria Libros de Historia. Barcelona: Editorial Crítica, 1989.

Ozanam D. Les diplomats espagnols du XVIII siècle. Introduction et répertoire biographique (1700–1808). Seria Collection de la Casa de Velázquez, 64. Collection de la Maison des pays ibériques, 72. Madrid: Casa de Velázquez — Bordeaux: Maison des pays ibériques, 1998.

Palacio Atard V. Una ignorada misión diplomática a Rusia en 1741. [W:] Homenaje académico a D. Emilio García Gómez. Real Academia de la Historia. Madrid: La Academia, 1993.

Ridríguez Polo M. El duque de Liria a su paso por Polonia. „Eslavística Complutense” 2008, nr 8, s. 207–231.

Sánchez Diana J.M. Relaciones diplomáticas entre Rusia y España en el siglo XVIII (1780–1783). „Hispania” 1952, nr 12, s. 590–605.

Schop Soler A.M. Die spanisch-russischen Beziehungen im 18. Jahrhundert. Veröffentlichungen des Osteuropa-Institutes München. Wiesbaden:Otto Harrassowitz, 1970.

Schop Soler A.M. Un siglo de relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Rusia 1733–1783. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, Dirección General de Relaciones Culturales, 1984.

Sutor J. Prawo dyplomatyczne i konsularne. Wyd. 4 zm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.

Taracha C. Szyfr Felipe Rodrígueza z 1726 roku. [W:] Ojczyzna i wolność. Prace ofiarowane Profesorowi Janowi Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, E.M. Ziółek. Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 81. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2000, s. 725–744.

Volosiuk O. La política exterior de España (1789-1793) según los diplomáticos rusos. “Investigaciones Históricas” 1998, 18, s. 123–137.

Taracha C. Europa Środkowa i Wschodnia w hiszpańskiej myśli politycznej XVIII w. Pedro de Aranda o Rosji. [W:] Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli humanistycznej i politycznej. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 500. Rocznicy urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Piotrków Trybunalski — Wolbórz, 19–20 września 2003 roku. Red. J. Kukulski. T. 1: Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli politycznej. Red. J. Kukulski. Toruń: Adam Marszałek, 2004, s. 365–374.

Taracha C. Kilka uwag na temat kaplicy przy hiszpańskim poselstwie w Rosji drugiej połowy XVIII wieku. [W:] Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga Jubileuszowa dedykowana ks. Marianowi Radwanowi SCJ. Red. I. Wodzianowska, H. Łaszkiewicz. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 683–688.

Taracha C. Algunas consideraciones sobre la cuestión rusa y turca en la política española de la época de Carlos III. „Teka Komisji Historycznej” 2012. T. 9, s. 53–75.

Pobrania

Opublikowane

2015-01-25

Jak cytować

Taracha, C. (2015). Sekrety hiszpańskiej ambasady w Rosji. Matryca szyfrowa księcia de Liria z 1727 roku . Studia Rossica Gedanensia, 358–368. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/4433

Numer

Dział

Studia i artykuły

Inne teksty tego samego autora