O hiszpańskich dyplomatach w Rosji XVIII wieku uwag kilka

Autor

  • Cezary Taracha Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Pablo de la Fuente Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Słowa kluczowe:

dyplomacja, relacje hiszpańsko-rosyjskie, XVIII wiek

Abstrakt

W XVIII wieku relacje dyplomatyczne pomiędzy Hiszpanią a Rosją przybrały charakter trwały, a od 1761 roku hiszpańska ambasada w Petersburgu funkcjonowała w sposób ciągły. W okresie od 1727 do 1808 roku na placówce w Petersburgu (Moskwie) pracowało 26 hiszpańskich dyplomatów, w tym 13 szefów oraz 13 sekretarzy poselstwa. Ich pochodzenie społeczne, formacja oraz przygotowanie do służby stanowią główny przedmiot rozważań niniejszego tekstu. Autorzy stawiają tezę, że dyplomaci pracujący w Rosji są typowymi przedstawicielami osiemnastowiecznego korpusu dyplomatycznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Alemparte Guerrero A. Las relaciones hi spano-rusas en el siglo XVIII. Un relevante papel de marinos y militares españoles. „Revista de Historia Naval” 2004, nr 87, s. 7–44.

Barratt G. Russia in Pacific waters, 1715–1825. A Survey of the Origins of Russia’s Naval Presence in the North and South Pacific. University of British Columbia Press Pacific Maritime Studies. Vancouver – London: UBC Press, 1981.

Kovacs M. La primera reacción del estado español a la aparición de Rusia como una gran potencia. Instrucciones del rey Felipe V al. conde de Bena, ministro plenipotenciario en Rusia (1741). „Hispania” 1999, nr 9, s. 565–586.

Ozanam D. La diplomacia de los primeros Borbones (1714–1759). „Cuadernos de Investigación Histórica” 1982, nr 6, s. 179.

Ozanam D. Les diplomats espagnols du XVIII siècle. Introduction et répertoire biographique (1700– 1808). Seria Collection de la Casa de Velázquez, 64. Collection de la Maison des pays ibériques, 72. Madrid: Casa de Velázquez – Bordeaux: Maison des pays ibériques, 1998, s. 496–497.

Sánchez Diana J.M. Relaciones diplomáticas entre Rusia y España en el siglo XVIII (1780–1783). „Hispania” 1952, nr 12, s. 590–605.

Schop Soler A.M. Die spanisch-russischen Beziehungen im 18. Jahrhundert. Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1970.

Schop Soler A.M. Un siglo de relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Rusia 1733–1783. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, Dirección General de Relaciones Culturales, 1984.

Taracha C. Order Złotego Runa dla księcia Alberta. [W:] Studia nad sztuką Renesansu i Baroku. T. IV. Red. J. Lileyko. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000, s. 253–262.

Taracha C. Prywatna korespondencja hrabiego Arandy z Warszawy (1760–62). „Roczniki Humanistyczne KUL” 2000, t. 48, z. 2, s. 293–311.

Taracha C. Kilka uwag o kaplicach przy hiszpańskich placówkach dyplomatycznych w krajach niekatolickich (XVIII wiek). [W:] Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. A. Barańska, W. Matwiejczyk. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2010, s. 215–230.

Taracha C. Kilka uwag na temat kaplicy przy hiszpańskim poselstwie w Rosji drugiej połowy XVIII wieku. [W:] Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga Jubileuszowa dedykowana ks. Marianowi Radwanowi SCJ. Red. I. Wodzianowska, H. Łaszkiewicz. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 683–688.

Taracha C. Sekrety hiszpańskiej ambasady w Rosji. Matryca szyfrowa księcia de Liria z 1727 roku. „Studia Rossica Gedanensia” 2015, t. 2, s. 360–370.

Taracha C. Hiszpańscy dyplomaci z kręgów wojskowych w XVIII wieku. Zarys problematyki. [W:] Między misją a profesją. Ewolucja roli dyplomaty w stosunkach międzynarodowych na przestrzeni dziejów. Red. R. Simiński, A. Szczepańska-Dudziak. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016, s. 115–120.

Volosiuk O. La política exterior de España (1789–1793) según los diplomáticos rusos. „Investigaciones Históricas” 1998, nr 18, s. 123–137.

Pobrania

Opublikowane

2016-01-25

Jak cytować

Taracha, C. ., & de la Fuente, P. (2016). O hiszpańskich dyplomatach w Rosji XVIII wieku uwag kilka. Studia Rossica Gedanensia, 431–441. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6700

Numer

Dział

Studia i artykuły