Zbigniew Żakiewicz — rusycysta. Uwagi i wspomnienia w piątą rocznicę śmierci

Autor

  • Franciszek Apanowicz Uniwersytet Gdański

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dostojewski F. Łagodna. Opowiadania fantastyczne. Z ros. przeł. i przyp. opatrz. Z. Podgórzec. Warszawa: Książka i Wiedza, 1997.

Podgórzec Z. Odpowiedź tłumacza. „Więź” 2000, nr 3, s. 209–213.

Podgórzec Z. Pragnąc sprawę zakończyć. „Więź” 2000, nr 7, s. 224–227.

Zbigniew Ryszard Żakiewicz. Informacja Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. [Online] <http://www.old.wbpg.org.pl/slowniklista.php?pisarz=4#> (15.09.2015).

Żakiewicz Z. W świecie pozornej wolności. „Znak” 1959, nr 5, s. 627–638.

Żakiewicz Z. Dostojewski na tle prądów filozoficznych epoki. „Znak” 1960, nr 7–8, s. 1019–1025.

Żakiewicz Z. Na tropie dramatu człowieka i pisarza. „Znak” 1960, nr 10, s. 1323–1336.

Żakiewicz Z. W oczekiwaniu na sputnika. „Więź” 1960, nr 7/8, s. 73–86.

[Żakiewicz Z.] Ryszard. Dostojewski współcześnie widziany. „Tygodnik Powszechny” 1961, nr 47, s. 6.

Żakiewicz Z. Na ostrzu epok. W czterdziestą rocznicę śmierci Błoka. „Tygodnik Powszechny” 1961, nr 32, s. 5.

Żakiewicz Z. Oczekiwania ciąg dalszy. „Więź” 1961, nr 10, s. 78–88.

Żakiewicz Z. Spory i wynurzenia. „Więź” 1962, nr 11/12, s. 168–180.

Żakiewicz Z. Z problematyki polskiej w twórczości Fiodora Dostojewskiego. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Filologia Rosyjska” 1962, nr 1, s. 61–85.

Żakiewicz Z. Leonid Andriejew w Polsce. „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia rosyjska” 1963, nr 2, s. 39–68.

Żakiewicz Z. W kręgu Dostojewskiego. „Twórczość” 1963, nr 1, s. 115–118.

Żakiewicz Z. W kręgu wielkiej tradycji. „Twórczość” 1963, nr 10, s. 89–92.

Żakiewicz Z. Brzozowski a literatura rosyjska. „Więź” 1964, nr 10, s. 54–67.

Żakiewicz Z. Pomiędzy klasyką a nowoczesnością. „Więź” 1965, nr 5, s. 61–71.

Żakiewicz Z. Literatura rosyjska lat 1895–1914 w kręgu Młodej Polski. „Slavia Orientalis” 1968, nr 4, s. 483–503.

Żakiewicz Z. Stanisław Brzozowski — krytyk literatury rosyjskiej. „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia rosyjska” 1964, nr 3, s. 3–32.

Żakiewicz Z. Proza Maksyma Gorkiego w polskiej opinii okresu modernizmu. „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Filologia Rosyjska” 1967, nr 1, s. 65–83.

Żakiewicz Z. Polacy u Dostojewskiego, „Twórczość” 1968, nr 6, s. 75–89.

Żakiewicz Z. Polskie koncepcje literatury rosyjskiej w okresie rewolucji 1905 roku. „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Filologia Rosyjska” 1968, nr 2, s. 73–88.

Żakiewicz Z. Wielemir — znaczy wielki świat. Komentarze do wyobraźni. „Litery” 1969, nr 10, s. 7–10.

Żakiewicz Z. Natura i bezpośredniość — proza rosyjskich „pisarzy prowincji”. „Więź” 1970, nr 10, s. 49–57.

Żakiewicz Z. Biały koń, czyli misterium życia i śmierci. „Tygodnik Kulturalny” 1971, nr 32, s. 4–6.

Żakiewicz Z. Dostojewski realista. „Znak” 1971, nr 12, s. 1638–1644.

Żakiewicz Z. Dymitr Mierieżkowski w kręgu Młodej Polski. „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia Rosyjska” 1973, z. 3, s. 43–54.

Żakiewicz Z. Dostojewski, ale jaki. „Teatr” 1974, nr 2, s. 19–20.

Żakiewicz Z. Buninowska wizja misterium życia. „Więź” 1975, nr 6, s. 70–77.

Żakiewicz Z. Dziennik intymny mego N. N. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1977.

Żakiewicz Z. Fiodor Dostojewski u Zbigniewa Podgórca. „Więź” 2000, nr 3, s. 203–208.

Żakiewicz Z. Odkrywanie Bunina. „Przegląd Polityczny” 2000, nr 45, s. 140–144.

Żakiewicz Z. Czy Rodion Raskolnikow poniósłby dzisiaj karę? [W:] Grzech. Red. Odpowiedzialni A. Czekanowicz, S. Rosiek. Gdańsk: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział Gdański — Słowo/Obraz/Terytoria, 2003, s. 93–96.

Żakiewicz Z. Rosja, Rosja... Notatki z podróży. Ludzie. Lektury 1964–2002. Gdańsk: Polnord — Wydawnictwo Oskar, 2006.

Żakiewicz Z. Franz Kafka czy sowiecki Mikołaj Gogol?. [W:] Tegoż: Rosja, Rosja… Notatki z podróży. Ludzie. Lektury 1964–2002. Gdańsk: Polnord — Wydawnictwo Oskar, 2006, s. 193–200.

Żakiewicz Z. Iwan Bunin — przeklęte dni. [W:] Tegoż: Rosja, Rosja… Notatki z podróży. Ludzie. Lektury 1964–2002. Gdańsk: Polnord — Wydawnictwo Oskar, 2006.

Pobrania

Opublikowane

2015-01-25

Jak cytować

Apanowicz, F. (2015). Zbigniew Żakiewicz — rusycysta. Uwagi i wspomnienia w piątą rocznicę śmierci. Studia Rossica Gedanensia, 513–523. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/4481

Numer

Dział

Kronika