Między poetyką a poezją. Kilka uwag o wierszach Gleba Glinki

Autor

  • Franciszek Apanowicz Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

druga fala emigracji, teoria wiersza, awangarda, gry leksykalne, nawiązania intertekstualne, ironia, parodia, polemika literacka

Abstrakt

Artykuł jest próbą pogłębionego czytania kilku wybranych wierszy Gleba Glinki, rosyjskiego poety emigracyjnego drugiej fali. Jako profesjonalny literaturoznawca, w szczególności zajmujący się teorią wiersza, doskonale znał wszystkie techniki wersyfikacyjne i stosował je w swojej poezji z dużą maestrią. Do arsenału jego chwytów poetyckich, nie tylko wersyfikacyjnych, należą między innymi gry leksykalne (żonglowanie znaczeniami słów), innowacje składniowe, a także różnego rodzaju nawiązania intertekstualne: ironia, pastisz, parodia, polemika literacka, rozliczne reminiscencje itp. Mimo iż wyznawał on tradycjonalistyczne poglądy na zasady poetyki, w swojej praktyce poetyckiej jest Glinka w istocie nowoczesny, nierzadko czerpiąc ze środków poetyckich awangardy i nurtów postawangardowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Apanowicz F. Pod prąd czy z prądem? Uwagi o życiu i twórczości Gleba Glinki. [B:] Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX i XXI wieku. Tom jubileuszowy dedykowany profesor Halinie Waszkielewicz. Red. A. Skotnicka, J. Świeży. Seria Rosja — Myśl — Słowo — Obraz. T. XVII. Kraków: Scriptum, 2014, s. 307–323.

Акимов В.М. Глинка Глеб Александрович. [B:] Русская литература ХХ века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь. В 3 т. Под общей редакцией Н.Н. Скатова. Москва: Олма-Пресс Инвест, 2005.

Ахматова А. «Мне ни к чему одические рати...». [В:] А. Ахматова. Сочинения. Ред. Г.П. Струве и Б.А. Филиппов. Т. I. 2-е изд., пересмотренное и дополненное. Вашингтон: Международное литературное содружество, 1967, с. 251.

Витковский Е. Наедине с Собой. [В:] Г. Глинка. Погаснет жизнь, но я останусь. Собрание сочинений. Томск — Москва: Водолей Publishers, 2005.

Маяковский В. Как делать стихи? [В:] Его же. Избранные произведения. В двух томах. Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1955, т. 2, с. 459–467.

Сарнов Б. Заложники вечности. Случай Мандельштама. серия Символы времени. Москва: Аграф, 1990, с. 30; В. Шаламов. Поэзия — всеобщий язык. «Литературное обозрение» 1989, № 1, с. 100–103.

Opublikowane

2014-01-25

Jak cytować

Apanowicz, F. (2014). Między poetyką a poezją. Kilka uwag o wierszach Gleba Glinki. Studia Rossica Gedanensia, (1), 239–247. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6716

Numer

Dział

Studia i artykuły