Antropologia: metoda, teoria, doświadczenie osobiste

Autor

  • Tarzycjusz Buliński Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.4467/254395379EPT.16.001.6480

Słowa kluczowe:

cultural anthropology, identity, fieldwork, ethnographic experience, theory

Abstrakt

This paper outlines three ways of understanding the specificity of cultural anthropology. The first one characterises the discipline by means of the method of understanding the world, i.e. ethnographic fieldwork. The second refers to a manner of thinking about the world, i.e. intellectual poaching and transgressing interdisciplinary boundaries. The third one shows anthropology as a way of life, foregrounding personal experience.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Tarzycjusz Buliński - Uniwersytet Gdański

Antropolog, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Etnologii i Antropologii Kulturowej w Instytucie Archeologii i Etnologii UG . Zainteresowania: antropologia szkoły, antropologia dziecka, edukacja międzykulturowa, etnologia Indian Amazonii, teoria i metodologia antropologii .

 

Bibliografia

Geertz, C. (2000). Dzieło i życie. Antropolog jako autor. Przeł. E. Dżurak, Sł. Sikora. Warszawa: Wydawnictwo KR.
Halemba, A. (2011). Polityka, teoria, antropologia – czyli co tworzy współczesna antropologię. W: T. Buliński, M. Kairski (red.), Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej (s. 111–130). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Kubat, K. (2012). Dyskurs szaleństwa kobiet na podstawie polskich podręczników psychiatrii 1845–2003, praca doktorska w archiwum UJ, Uniwersytet Jagielloński.
Ingold, T. (2003). Kultura i postrzeganie środowiska. Przeł. G. Pożarlik. W: M. Kempny, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii kultury (s. 73–86). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Ingold, T. (2012). Materiały przeciwko materialności. Przeł. M. Wawrzyńczak. W: K. Gutfrański, A. Hendriks, I. Moreiry, A. Szyłek, L. Vergary (red.), Materialność (s. 95–125). Gdańsk: Instytut Sztuki Wyspa.
Ingold, T. (2014). „Człowieczyć” to czasownik. Przeł. E. Klekot. W: M. Buchowski, A. Bentkowski (red.), Colloquia Anthropologica. Problemy współczesnej antropologii społecznej
(s. 527–544). Poznañ: Wyd. Nauka i Innowacje.
Ingold, T. (2015a). Rysowanie, pisanie i kaligrafia. Przeł. M. Rakoczy. Teksty Drugie, 4, 371–392.
Ingold, T. (2015b). O klockach i węzłach. Architektura jako tkanie. Przeł. M. Choptiany. Autoportet, 4(51), 34–35.
Ingold T., Hallam E. (2014). Twórczość i improwizacja kulturowa. Przeł. M. Rakoczy. W: G. Godlewski, A. Karpowicz, M. Rakoczy, P. Rodak (red.), Communicare: Almanach antropologiczny, t. IV. Twórczość słowna. Literatura. Performance, tekst, hipertekst (s. 15–24). Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
Nowicka, M., Franczak, K. (red.). (2016). Perspektywa Foucaultowska we współczesnej refleksji badawczej. Przegląd Socjologii Jakościowej, 12(1).
Wala, K., Zych, M. (2014). Ruch, którym jesteśmy, zawiera też ruch naszych myśli – z Timem Ingoldem rozmawiają Katarzyna Wala i Magdalena Zych. Autoportet, 2(45), 11–13.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Buliński, T. (2016). Antropologia: metoda, teoria, doświadczenie osobiste. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (2), 2–13. https://doi.org/10.4467/254395379EPT.16.001.6480