Nastoletnie uczennice z niepełnosprawnością intelektualną w perspektywie udzielanego im wsparcia

Autor

  • Joanna Doroszuk Uniwersytet Gdański
  • Julita Wołoszyn Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

nastoletnie macierzyństwo, niepełnosprawność intelektualna, wsparcie, dorastanie

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest problematyce nastoletniego macierzyństwa młodych kobiet z niepełnosprawnością intelektualną w perspektywie ich wsparcia. Autorzy przedstawiają wyniki badań przeprowadzonych w tym obszarze – wywiad fokusowy ze specjalistami pracującymi w szkole zawodowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Celem badania było poznanie znaczenia udzielonego procesowi wspierania młodych matek z niepełnosprawnością intelektualną. Analiza pokazuje istotę wsparcia udzielanego młodym matkom przez szkołę oraz pomocy w procesie wchodzenia w dorosłość poprzez środowisko rodzinne.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bidzan M. (2007), Nastoletnie matki: psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Brzezińska A., Janiszewska-Rain J. (2005),W poszukiwaniu złotego środka. Rozmowy o rozwoju człowieka, Znak, Kraków.

Coren E., Hutch?eld J., Gustafsson C. (2009), Parent training support for intellectually disabled parents (Protocol), „The Cochrane Library”, issue 3.

Erikson H.E. (2014), Dopełniony cykl życia, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Feldman M.A. (2002), Children of parents with intellectual disabilities [w:] The effects of parental dysfunction on children, R.J. McMahon, R.D. Peters (eds.), Kluwer Academic, NewYork.

Flick U. (2011), Jakość w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

James H. (2004), Promoting effective work with parents with learning disabilities, „Child Abuse Review”, no. 13.

Lizoń-Szłapowska D. (2012), Gotowość do małżeństwa i rodzicielstwa [w:] Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości, R.J. Kijak (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Llewellyn G., McConnell D., Honey A., Mayes R., Russo D. (2003), Promoting health and home safety for children of parents with intellectual disability: A randomized controlled trial, Research in Developmental Disabilities.

Kijak R.J. (2010), Seks i niepełnosprawność: doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Kościelska M. (1998), Trudne macierzyństwo, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Maison D.(2001), Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

McConnell D, Llewellyn G, Ferronato L. (2002), Disability and decision making in Australian care proceedings, „International Journal of Law, Policy and the Family”, no. 16.

McGaw S., Ball K., Clar A. (2002), The Effect of Group Intervention on the Relationships of Parents with Intellectual Disabilities, „Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities”, no. 15.

Murphy G., Feldman M.A. (2002), Parents with intellectual disabilities, „Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities”.

Obuchowska I. (1994), Autonomia niepełnosprawnej młodzieży [w:] Problemy edukacji i integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, J. Fenczyn, J. Wyczesany (red.), Materiały pierwszego Europejskiego Kongresu „Niepełnosprawni Bliżej Europy”, t. 3, Kraków.

Parchomiuk M. (2016), Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Peters R.D. (red.) (2002), The Effects of Parental Dysfunction on Children, Kluwer Academic, New York.

Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (2002), Psychologia rozwoju człowieka, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Reinders H.S. (2008), Persons with disabilities as parents: what is the problem?, „Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities”.

Rutkowiak J. (1995), „Pulsujące kategorie” jako wyznacznik mapy odmian myślenia o edukacji [w:] Odmiany myślenia o edukacji, J. Rutkowiak (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Supińska J. (2009), Style I instrumenty polityki społecznej [w:] Polityka Społeczna. Podręcznik Akademicki, G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szczupał B. (2010), Zasada pomocniczości w systemie opieki nad rodziną z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną – założenia a rzeczywistość [w:] Rodzina osób z niepełnosprawnością intelektualną wobec wyzwań współczesności, Żyta A. (red.), Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń.

Tarleton B., Ward L, Howarth J. (2006), Finding the right support:a review of issues and positive practice in supporting parents with learning dif?culties and their children, The Baring Foundation, London.

Tymchuck A.J., Feldman M.A. (1991), Parents with mental retardation and their children: a review of research relevant to professional practice, „Canadian Psychology”, vol. 32.

Wiejszko-Wierzbicka D. (2018), Od relacji przez kompetencje do autonomii? Potrzeby rodziców z niepełnosprawnościami [w:] Byliśmy jak z kosmosu. Między (nie)wydolnością środowiska a potrzebami rodziców z niepełnosprawnościami, D. Wiejszko-Wierzbicka, M. Racław, A. Wołowicz-Ruszkowska (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Willems D.L., Vries J.N., Isarin J., Reinders J.S. (2007), Parenting by persons with intellectual disability: an explorative study in the Netherlands, „Journal of Intellectual Disability Research”, vol. 52, no. 7.

Pobrania

Opublikowane

2018-09-24

Jak cytować

Doroszuk, J., & Wołoszyn, J. (2018). Nastoletnie uczennice z niepełnosprawnością intelektualną w perspektywie udzielanego im wsparcia. Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (31), 147–167. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/8187