Jeśli nie naiwność, to co? Próba rekonstrukcji idei dziecka u J.J. Rousseau

  • Małgorzata Kowalik-Olubińska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: konstruowanie wizji dziecka, Rousseau, nowa socjologia dzieciństwa, dziecięca niewinność vs zepsucie, niedojrzałość vs kompetencja, zależność vs autonomia

Abstrakt

Categories of childlike innocence, immaturity and helplessness, which constitute the idea of a child accepted in Western societies, are regarded as obvious and undisputed. However, more and more often their obviousness is questioned by modern researchers, particularly the representatives of the new sociology of childhood, including A.W. Corsaro, A. James, C. Jenks, A. Prout, J. Qvortrup. They move away from the universal vision of an innocent child and emphasize the variety of ways of experiencing and understanding the world by children living in different social and cultural contexts. Therefore, they present the possibility to include such categories as competence and autonomy in the considerations on the construction of the image of a child. The author, assuming the above mentioned research perspective, attempts to read Rousseau’s idea of a child in the context of three pairs of contradictory categories: innocence/corruption, immaturity/competence and dependence/ autonomy. Going out of the category of child innocence makes it possible to notice that children are not only victims of aggression, but sometimes they are aggressors; that they not only submit to others, but also influence what is happening to them and around them; that they are endowed with the ability to cause events and in the same time, to be innocent and helpless beings to some extent. Such findings prove that going beyond innocence in the considerations on the child’s nature and examining it in the context of a wider range of categories is valid and legitimate. They also point at the ambiguity and complexity of the child’s nature, which allows us to question the obviousness and universalness of the idea of a child as a being that is innocent, immature, dependent and devoid of the ability to influence events.

Bibliografia

Acharya (2010), Child reporters as agents of change. In: B. Percy-Smith, N. Thomas (eds.), A Handbook of Children and Young People’s Participation. Perspectives from Theory and Practice. London and New York, Routledge.

Alderson P., Goodwin M. (1993), Contradictions within Concepts of Children’s Competence. International Journal of Children’s Rights”, 1.

Ariès Ph. (1995), Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach. Tłum. M. Ochab. Gdańsk, Marabut.

Baltes P.B., Staudinger U.M., Lindenberger U. (1999), LIFESPAN PSYCHOLOGY: Theory and Application to Intellectual Functioning. “Annual Review of Psychology”, 50.

Baczko B. (1965), Paradoksy russoistyczne: wstęp do dzieł wybranych J.J. Rousseau. Nadbitka. Warszawa.

Bluebond-Langner M., Korbin J.L. (2007), Challenges and Opportunities in the Anthropology of Childhoods: An Introduction to “Children, Childhoods, and Childhood Studies”. “American Anthropologist”, 109 (2).

Rogoff B. (2003), The Cultural Nature of Human Development. Oxford, Oxford University Press.

Rosen D.M. (2007), Child Soldiers, Humanitarian Law, and the Globalization of Childhood. “American Anthropologist”, 109 (2).

Rosier K.B. (2009), Children as Problems, Problems of Children. In: J. Qvortrup, W.A. Corsaro, M.-S. Honig (eds.), The Palgrave Handbook of Childhood Studies. London, Palgrave Macmillan.

Rousseau J.J. (1955), Emil, czyli o wychowaniu. Do druku przygotował F. Wnorowski, wstępem i komentarzem opatrzył Jan Legowicz. Tłum. W. Husarski. Wrocław, Zakład im Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Schaffer H.R. (2005), Psychologia dziecka. Tłum. A. Wojciechowski. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Shier H. (2010), Children as Public Actors: Navigating the Tensions. “Children & Society” 24,1.

Shier H., Hernandez Mendez M., Centeno M., Arroliga I., Gonzalez M. (2014), How Children and Young People Influence Policy-Makers: Lesson from Nicaragua. “Children & Society”, 28.

Waśkiewicz A. (2007), Emil, czyli życie obok społeczeństwa. „Etyka”, 40.

Woodhead M. (1999), Reconstructing Developmental Psychology – Some First Steps. “Children &Society”, 13.

Woodhead M. (2005), Early Childhood Development: a question of rights. “International Journal of Early Childhood”, November.

Buliński T. (2007), Kulturowy wymiar wychowania. Praktyki i ideologie. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. Tom 1. Gdańsk, GWP.

Burman E. (2008), Deconstructing Developmental Psychology. Second edition. London, Routledge.

Cannella G.S. (1997), Deconstructing Early Childhood Education. Social Justice and Revolution. New York, Peter Lang Publishing, Inc.

Corsaro W.A. (2005), The Sociology of Childhood. Thousand Oaks, Pine Forge Press.

Dahlberg G., Moss P., Pence A. (2013), Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji. Języki oceny. Tłum. K. Gawlicz. Wrocław, Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Donaldson M. (1986), Myślenie dzieci. Tłum. A. Hunca-Bednarska, E.M. Hunca. Warszawa, Wiedza Powszechna.

Holt J. (1975), Escape from Childhood. Harmondsworth, Penguin.

Holt J. (1992), Spojrzenie dorosłych: dzieci jako “wdzięczne stworzonka”. W: K. Blusz (red.), Edukacja i wyzwolenie. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

James A., James A. (2004), Constructing Childhood. Theory, Policy and Social Practice. Basingstoke, Palgrave Macmillan.

Jenks C. (2005), Childhood. Second Edition. London and New York, Routledge.

Kehily (2008), Zrozumieć dzieciństwo: wprowadzenie w kluczowe tematy i zagadnienia. W: M.J. Kehily (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem. Tłum. ks. M. Kościelniak. Kraków, WAM.

Koops W. (2012), Jean Jacques Rousseau, modern developmental psychology, and education. European Journal of Developmental Psychology”, Supplement.

Kjørholt A.T. (2004), Childhood as a Social and Symbolic Space: Discourses on Children as Social Participants in Society. Doctoral thesis. Trondheim.

Krzywosz-Rynkiewicz B. (2011), Zanikanie dzieciństwa w ponowoczesności i jego konsekwencje edukacyjne. Rozważania wokół koncepcji A. Avirama. „Kultura i Edukacja”, 4 (83).

Lancy D.F. (2008), The Anthropology of Childhood: Cherubs, Chattel, Changelings. Cambridge, Cambridge University Press.

LeVine R.A. (2007), Ethnographic Studies of Childhood: A Historical Overview. “American Anthropologist”, 109 (2).

Montgomery H. (2009), An Introduction to Childhood: Anthropological Perspectives on Children’s Lives. Oxford, Blackwell.

Mizen P., Ofosu-Kusi Y. (2010), Asking, giving, receiving: friendship as survival strategy among Accra’s street children. “Childhood”, 17.

Nieuwenhuys O. (2009), From Child Labour to Working Children’s Movement. In: Qvortrup, W.A. Corsaro, M.S. Honig (eds.), The Palgrave Handbook of Childhood Studies. London, Palgrave Macmillan.

Postman N. (1999), W stronę XVIII stulecia. Jak przeszłość może doskonalić naszą przyszłość. Tłum. R. Frąc. Warszawa, PIW.

Postman N. (1983), The Disappearing Child. “Educational Leadership”, March.

Prout A., James A. (1997), A New Paradigm for the Sociology of Childhood? Provenance, Promise and Problems. In: James A., Prout A., (eds.), Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. London, Falmer.

Qvortrup J., Corsaro W.A., Honig M.S. (2009), Why Social Studies of Childhood? An Introduction to the Handbook. In: J. Qvortrup, W.A. Corsaro, M.S. Honig (eds.), The Palgrave Handbook of Childhood Studies. London, Palgrave Macmillan.

Opublikowane
2015-09-30
Jak cytować
Kowalik-Olubińska, M. (2015). Jeśli nie naiwność, to co? Próba rekonstrukcji idei dziecka u J.J. Rousseau. Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), 63-74. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9216