Growing up online, czyli wiedzieć i działać w świetle internetowych poradników nie tylko dla nauczycieli

Autor

  • Małgorzata Dagiel Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Małgorzata Kowalik-Olubińska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.07

Słowa kluczowe:

młodzi użytkownicy TIK, poradniki online, zagrożenia w Sieci, bezpieczeństwo

Abstrakt

The aim of the article is to compare selected Internet guides for teachers and parents. The results of a comparative analysis made by the authors are as follows: institutional senders prevail in terms of a category of a guide’s sender; a creation of a reality shared by its sender and receiver takes place in the guides; the language of the guides is used mainly in the informative and persuasive functions; there is a clear tendency to exaggerate threats posed by the participation in the digital world at the cost of recognizing opportunities for development. The authors of the article conclude with the statement that the discourse of the analysed guides supports traditional approach to perceiving and upbringing of children and young people.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Andrzejewska A. (2014), Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne. Warszawa, Difin.

Bober W.J. (2008), Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Brown K., Jackson M., and Cassidy W. (2006), Cyber-bullying: Developing policy to direct responses that are equitable and effective in addressing this special form of bullying. “Canadian Journal of Educational Administration and Policy”, 57.

Corsaro W.A. (2011), The Sociology of Childhood. Thousand Oaks, Pine Forge Press, an Imprint of SAGE Publication, Inc.

Dijk T.A. van (2001), Dyskurs jako struktura i proces. Warszawa, PWN.

Duszak A. (1998), Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa, PWN.

Dziemidowicz E., Wojtasik Ł. (2018), Uważne rodzicielstwo a problem uwodzenia dzieci w Internecie. „Psychologia w Praktyce”, 2.

Furmanek W. (2014), Zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnych „Dydaktyka Informatyki”, 9.

Grabowska A. (2005), Uwodzenie, cyberprzemoc oraz pornografia – wiktymizacją dziecka w wirtualnym świecie. „Forum Oświatowe”, 1 (42).

Kowalik-Olubińska M. (2015), Listening to children’s voices, or on the paradigm shift in childhood studies. In: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski (eds.), The Educational and Social World of a Child Discourses of Communication, Subjectivity and Cyborgization. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kozak S. (2014), Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości. Przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i szkołach. Warszawa, Difin.

Lipińska J. (2008), Internet i młode pokolenie. Przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom. W: M. Kowalski (red.), Internet. Między edukacja, bezpieczeństwem a zdrowiem. Tychy, Maternus Media.

Lisowska-Magdziarz (2006), Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Pyżalski J. (2013), Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie zaangażowaniu młodych ludzi w ryzykowne zachowania online. „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, vol. 12, 1.

Third A., Bellerose D., Dawkins U., Keltie E., Pihl K. (2014), Children’s Rights in the Digital Age: A Download from Children Around the World. Melbourne, Young and Well Cooperative Research Centre.

Netografia

Bezpiecznie Tu i Tam Materiały edukacyjne Orange Polska dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie https://fundacja.orange.pl/files/user_files/user_upload/materialy_edu_dla_nauczycieli/Broszury_edukacyjne_Bezpiecznie_Tu_i_Tam/Broszury_edukacyjne_Bezpiecznie_Tu_i_Tam.pdf.

Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów. Warszawa 2014, Polskie Centrum Programu Safer Internet http://www.saferinternet.pl/images/artykuly/projekty-edukacyjne/Kompendium_www.pdf.

End Violence Against Children. The Global Partnership, Strategy 2016–2020. http://www.end-violence.org/take-action/strategy.

Jak postępować w przypadku (cyber) przemocy? Systemowa interwencja i profilaktyka w szkole http://www.saferinternet.pl/pliki/publikacje/Jak%20post%C4%99powa%C4%87%20w%20cyberprzemocy.pdf.

Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół https://www.edukacja.fdds.pl/cb0428e3-c0d8- 47cb-8508-1b865100a1f9/Extras/ksiazka-jak_reagowac_na_cyberprzemoc-FDDS-12042017.pdf.

Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie? Poradnik dla rodziców opracowany w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl https://akademia.nask.pl/pliki/2-jak-zapewnic-dzieciombezpieczenstwo-w-internecie-poradnik-dla-rodzicow.pdf.

Lange R., Osiecki J. (oprac.) (2014), Nastolatki wobec Internetu. Ogólnopolskie badanie realizowane na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka i NASK przez Pedagogium WSNS, w okresie maj– czerwiec 2014 r., Warszawa http://brpd.gov.pl/sites/default/files/raport_z_badania_nastolatki_wobec_internetu_-_po_poprawkach_edytorskich.pdf.

Lisowska-Magdziarz M. (2006a), Dyskurs – semiotyka – wspólnota interpretacyjna. W stronę modelu zintegrowanego instrumentarium badań nad zawartością mediów (zaproszenie do dyskusji).

„Global Media Journal-Polish Edition”, 1. http://www.globalmediajournal.collegium.edu.pl/artykuly/wiosna%202006/Lisowska-MagdziarzZawartosc-dyskurs-semiotyka.pdf.

Nowakowska A., Przewłocka J. (2015), Szkoła oczami uczniów: relacje z nauczycielami i kolegami oraz przemoc szkolna. Raport z badania jakościowego. Warszawa, IBE http://produkty.ibe.edu.pl/docs/inne/ibe-analizy-07-2015-raport-szkola-oczami-uczniow.pdf.

Prensky M. (2001), Digital Natives, Digital Immigrants Part 1. “On the Horizon”, 9 (5), https://doi.org/10.1108/10748120110424816.

UNICEF (2016), Perils and Possibilities: Growing up online. http://www.unicef.org/endviolence/endviolenceonline/files/UNICEF Growing-up-online.pdf.

We Protect Global Alliance (2018), Global Threat Assessment 2018. Working together to end the sexual exploitation of children online. https://static1.squarespace.com/static/5630f48de4b00a75476ecf0a/t/5a85ad65c8302506ea23ed78/1518710119375/6.4159_WeProtect+GA+report+%281%29.pdf.

Wojtasik Ł. (red) [2017], Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół. https://www.edukacja.fdds.pl/cb0428e3-c0d8-47cb-8508-1b865100a1f9/Extras/ksiazka-jak_reagowac_na_cyberprzemoc-FDDS-12042017.pdf.

Wychowanie do życia w cyfrowym świecie. Przewodnik dla nauczycieli i nie tylko (2016). Oprac. A. Obem i in., Fundacja Panoptykon https://panoptykon.org/sites/default/files/publikacje/podr-online-dwiestrony_0.pdf.

porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci. Platforma edukacyjna dla profesjonalistów na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą fundacji Dajemy Dzieciom Siłę https://www.edukacja.fdds.pl/7ce4a906-b545-482b-9e6b-4a7dc5307d25/Extras/10_porad_dla_rodzicow_internet-ulotka.pdf.

Pobrania

Opublikowane

2018-06-30

Jak cytować

Dagiel, M., & Kowalik-Olubińska, M. (2018). Growing up online, czyli wiedzieć i działać w świetle internetowych poradników nie tylko dla nauczycieli. Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), 69–77. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.07

Inne teksty tego samego autora