Sytuacja psychospołeczna ucznia z ADHD w klasie szkolnej – perspektywa dziecka

Autor

  • Małgorzata Kowalik-Olubińska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.08

Słowa kluczowe:

sytuacja psychospołeczna dziecka w szkole, głosy dzieci, uczniowie z ADHD

Abstrakt

The author’s purpose is to convey the voice of the students with ADHD in the context of meanings they give to the school, themselves and their behaviours. The author therefore refers to her own research during which the younger school-aged children spoke about the situations associated with their everyday life at school. The analysis of the research material acquired by applying the individual qualitative interviews depicts the classroom as a space in which the students participating in the research face a lack of understanding from teachers and their peers, experience marginalization, exclusion and solitude.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Appelt K. (2005), Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A.I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk, GWP.

Baranowska W. (2010), Nauczyciel a uczeń z ADHD. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Brzezińska A.I. (2005), Jak przebiega rozwój człowieka? W: A.I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk, GWP.

Christensen P., James A. (2008), Introduction. Researching Children and Childhood Cultures of Communication. W: P. Christensen, A. James (eds.), Research with Children. Perspectives and Practices. New York, London, Routledge.

Hanć T. (2009), Dzieciństwo i dorastanie z ADHD. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kaźmierczak-Pawlik J. (2012), Stygmatyzacja społeczna osób z ADHD. http://miedzyludzmi.pl/images/stories/ADHD/materialy_po_konferencji/Stygmatyzacja_spoleczna_osob_z_ADHD.pdf, 17.09.2019.

Kołakowski A., Jerzak M. (2015), Czym jest ADHD? W: M. Jerzak, A. Kołakowski (red.), ADHD w szkole. Sopot, GWP.

Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A., Skotnicka M., Bryńska A. (2007), ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Poradnik dla rodziców i wychowawców. Gdańsk, GWP.

Kowalik-Olubińska M. (2015), Listening to children’s voices, or on the paradigm shift in childhood studies. W: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski (eds.), The Educational and Social World of a Child Discourses of Communication, Subjectivity and Cyborgization. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kvale S. (2010), Prowadzenie wywiadu. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Loe I.M., Feldman H.M. (2007), Academic and Educational Outcomes of Children with ADHD. „Pediatric Psychology”, 32(6).

Lougy R.A., DeRuvo S.L., Rosenthal D. (2009), The School Counselor’s Guide to ADHD. Thousand Oaks, Corwin, SAGE Publications.

Mayall B. (2008), Conversations with Children. Working with Generational Issues. W: P. Christensen, A. James (eds.), Research with Children. Perspectives and Practices. New York, London, Routledge.

Mueller A.K., Fuermaier A.B.M., Koerts J., Tucha L. (2012), Stigma in attention deficit hyperactivity disorder. „ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders”, 4.

Paszkiewicz A. (2012), Kariera szkolna uczniów z ADHD. Warszawa, Difin.

Prout A., James A. (1997), A New Paradigm for the Sociology of Childhood? Provenance, Promise, and Problems. W: James A., Prout A. (eds.), Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological Studies of Childhood. London, Falmer Press.

Qvortrup J., Corsaro W., Honig M.-S. (2009), Why Social Studies of Childhood? An Introduction to the Handbook. W: J. Qvortrup, W. Corsaro, M.-S. Honig (eds.), The Palgrave Handbook of Childhood Studies. Houndmills, Basingstoke, Palgrave Macmillan.

Schaffer H.R. (2005), Psychologia dziecka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Singh I. (2011), A disorder of anger and aggression: Children’s perspectives on attention deficit/ hyperactivity disorder in the UK. „Social Science & Medicine”, 73.

Stralen J. van (2016), Emotional dysregulation in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. „ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders”, 8.

Wehmeier P.M., Schacht A., Barkley R.A. (2010), Social and Emotional Impairment in Children and Adolescents with ADHD and the Impact on Quality of Life. „Journal of Adolescent Health”, 46(3).

Westcott H.L., Littleton K.S. (2005), Exploring Meaning in Interviews with Children. W: S. Greene, D. Hogan (eds.), Researching Children’s Experience. Methods and Approaches. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington D.C., SAGE Publications.

Witeska-Młynarczyk A. (2019), Dziecięce doświadczenia ADHD. Etnografia spornej jednostki diagnostycznej. Warszawa, Oficyna Naukowa.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-17

Jak cytować

Kowalik-Olubińska, M. . (2019). Sytuacja psychospołeczna ucznia z ADHD w klasie szkolnej – perspektywa dziecka. Problemy Wczesnej Edukacji, 47(4), 85–93. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.08

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły

Inne teksty tego samego autora